Piektdiena, 2021.gada 5.marts
Vārda dienu svin: Austra, Aurora

Navigācija

Projekti

Erasmus_flip_home

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta “Laikam līdzi: Apgrieztās klases koncepts” (Flipping home and school in teaching/learning process) apraksts

Projekta ilgums: Līdz 2022.gada 31.augustam (2 gadi)
Projekta partneri: Polija, Spānija, Turcija, Ziemeļmaķedonija

Projekta mērķis:
- uzlabot skolotāju darbu IKT jomā, izmantojot apgriezto mācību procesu, lai skolotāji daudz produktīvāk un efektīvāk izmantotu jaunās paaudzes tehnoloģijas.
- palīdzēt skolai radīt radošu un autentisku mācību pieredzi

Projekta apraksts:
Mūsdienu pasaulē straujiem tempiem ienāk tehnoloģijas, kas pieprasa nemitīgu pilnveidošanos šajā jomā. Jaunā paaudze, kas aug tehnoloģiju laikmetā un viegli pielāgojas laika tempam, tiek raksturota kā paaudze, kam ir ievērojama intelektuālā un analītiskā domāšana, tāpēc tradicionālās mācīšanas / mācīšanās metodes nav pietiekamas, jo katram indivīdam ir dažādas mācīšanās spējas un stils. Interneta rīku daudzveidība paver jaunus veidus mācībām, ņem vērā skolēnu mācīšanās vajadzības un māca mācīties. Izglītības jomā digitālās prasmes ir viens no ES mērķiem 2020. gadā, tāpēc mēs cenšamies pievērst uzmanību šai vajadzībai. Mūsu mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu, skolotāju, vecāku.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts
Projekta mērķa grupa: Skolēni vecumā no 12-15 gadiem, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Ludmila Uļinska, Dace Plociņa, Ina Caune, Līga Saliniece, Una Gura, Tatjana Revina)

Projekta aktivitātes:
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus:
- Katra dalībvalsts izveidos savu projekta komandu;
- Sadarbības partneri ar e-pasta, WhatsApp, Skype, eTwinning un Slack portāla palīdzību nodrošinās regulāru un stabilu komunikāciju savā starpā;
- Skolēni veidos animācijas, plakātus, attēlus, video ar Web2.0 rīku palīdzību;
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām. (ja mainīsies Covid-19 izraisītā situācija)
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.Erasmus_fa

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta “Izglāb draugu!” (Fast: First Aid in Students’ Training) apraksts

Projekta ilgums: Līdz 2022.gada 31.augustam (2 gadi)
Projekta partneri: Čehija, Serbija, Rumānija, Turcija, Latvija

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir motivēt skolēnus uzņemties atbildību par savu un apkārtējo cilvēku veselību:
- Skolēni apgūs, kā sniegt pirmo palīdzību
- Skolotāji sniegs zināšanas par pirmo palīdzību.
- Mūsu mērķis ir attīstīt svešvalodu prasmes, atbalstīt 4C prasmes (kritiskā domāšana, radošums, komunikācijā un sadarbība), uzlabot IKT kompetences (piemerām Padlet, E-twinning, Powtoon animation).

Projekta rezultāti:
- rokasgrāmata skolēniem / skolotājiem komiksu veidā, kas satur pirmās palīdzības pamatinformāciju un praktiskās darbības (papīra formā un tiešsaistē),
- 5 īsi video ar rīcību pirmās palīdzības sniegšanai Powtoon,
- tīmekļa vietnes, kuras tiks izmantotas projekta un tā rezultātu prezentēšanai sabiedrībai.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts
Projekta mērķa grupa: Skolēni vecumā no 7-14 gadiem, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Natālija Dektereva, Sandra Dimante, Tatjana Revina, Larisa Kovaļevska, Ļubova Iliško)

Projekta aktivitātes:
- izveidot tiešsaistes platformas Padlet un eTwinning, lai tiešsaistē sazinātos, ievietotu un dalītos ar materiāliem, idejām un veiksmīgu pieredzi
- izveidot starptautiskas studentu grupas, apkopot teorētisko pamatu un izveidot oficiālo projekta vietni.
- izveidot plakātus, kas parāda pirmās palīdzības pamatnoteikumus komiksu formā
- studenti tiks apmācīti programmā Freepik, Powtoon un sagatavos 5 īsus video par pirmās palīdzības sniegšanu (otrais gads)
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām (ja mainīsies Covid-19 izraisītā situācija)
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Aktivitātes:
Janvāris - spraigs mēnesis projektu dalībniekiem

Erasmus_logo_new

Developing with STEAM (Attīstāmies ar STEAM)

Projekta ilgums: Līdz 2020.gada 31. maijam (2 gadi)
Projekta mērķis: Projekts „Attīstāmies ar STEAM” tika izveidots ar mērķi paaugstināt studentu izpratni par starpdisciplinārajiem sakariem starp šiem priekšmetiem un padarīt mācību par šīm jomām aizraujošāku.

Projekta apraksts:
Nosaukums STEAM atšifrējas kā Dabaszinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātne, Māksla, Matemātika Katrs projekta posms ir veltīts vienai no šīm jomām. Skolēni strādā, izmantojot konkrēta mācību priekšmeta saturu, sadarbībā ar saviem vienaudžiem (ar nacionālo un starptautisko grupu draugiem). Skolēnu darbu vērtē un kontrolē skolotāji, atbilstoši katra mācību priekšmeta saturam un klasei.
Mēs plānojam integrēt STEAM mūsu skolas mācību programmā; izveidot pamatprogrammu un angļu terminoloģiju, ko var izmantot ES skolās ieviešot STEAM izglītības procesā Tiek uzturēta projekta mājaslapa ar video, e-grāmatam un citiem materiāliem, ko projekta dalībnieki izveidos šī projekta ietvaros.

Partneri:
Daugavpils Saskaņas pamatskola kā projekta partneris sadarbosies ar Zviedrijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas, un Turcijas skolām.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

Projekta mērķa grupa: Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāji un skolēni, kopā-31 cilvēks.

Projekta aktivitātes:
1. Uz projektu balstīta mācīšanās (project-based learning) 2. Zinātnes festivāli, STEAM gadatirgi. 3. Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz visām partnerskolām. 4. Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Projekta koordinatore: Tatjana Revina

Aktivitātes:
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Turcijā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Latvijā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Lietuvā

Erasmus_logo

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts Flipped Learning with ICT- FLwICT (Citādā mācīšanās, izmantojot IKT), līguma Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988_5.

Projekts tiek realizēts ar 100% Eiropas Savienības Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalstu.
Projekta koordinators: Turkey, Girne Ortaokulu
Projekta partneri: Latvija, Daugavpils Saskaņas pamatskola;
Poland, Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza;
France, Lycee Maurice Genevoix;
Italy, Istituto Comprensivo San Giorgio Di Mantova;
Portugal, Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L;
Spain, IES Miguel de Cervantes;
Lithuania, Panevezio rajono Velzio gimnazija.

Projekts „Citādā mācīšanās, izmantojot IKT” tika izveidots ar mērķi uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti mūsu skolās. Projekta pamatuzdevumi:
- izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm;
- stimulēt skolēnu mācīšanās procesu neatkarīgi no laika un vietas;
- uzlabot skolēnu un skolotāju datorprasmes.

Projekta aktivitātes:
1. Apmācības skolotājiem par IKT rīkiem Portugālē.
2. Vienotas digitālās apmācības vides izveidošana skolās.
3. Skolēnu īstermiņa mobilitātes uz visām partnerskolām.
4. Projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Ir izveidota projekta mājas lapa
Ir izveidots projekta emuārs
Ir izveidota projekta facebook lapa

Flipped Learning jeb “Citādā mācīšanās” nozīmē, ka skolēni vispirms izpēta tēmu patstāvīgi, izmantojot video nodarbības, kuras sagatavoja skolotājas, izmantojot atbilstošas datorprogrammas. Klasē skolēni pielieto iegūtās zināšanas, risinot problēmas un pildot praktiskos uzdevumus.

Projekta koordinators Daugavpils Saskaņas pamatskolā Tatjana Revina.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS