Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Latvijā
26.04.2019
Daugavpils Saskaņas pamatskola 2019. gada 15. aprīlī uzņēma sadarbības partnerus no Turcijas, Lietuvas, Itālijas un Portugāles, kas realizē ES mūžizglītības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu “Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”, nr. 2018-01-TR01-K229-058823_2).

Projekta “Attīstāmies ar STEAM” ietvaros no 2019.gada 15.aprīļa līdz 19.aprīlim notika apmācību nodarbības Latvijā. Projekta 1.nodarbība notika Daugavpils Saskaņas pamatskolā. Nodarbību atklāšanās piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktore J.Vucēna, projekta galvenais koordinators no Turcijas Engin Karamanli, skolēni - projekta dalībnieki, projekta koordinatore Tatjana Revina, angļu valodas skolotāja Natālija Karpenko, direktores vietniece izglītības jomā A.Vagele, D.Plociņa un skolotāji, kuri vadīja nodarbības un pasākumus. Četru valstu skolēni laipni tika uzņemti Latvijas skolēnu viesģimenēs, kur arī pavadīja brīvo laiku ārpus nodarbībām.
Līdz projekta 1.nodarbības norisei skolēniem vajadzēja sagatavot prezentāciju par inženierzinātņu izgudrojumiem savā valstī - Top 10. Nodarbību laikā Latvijā visu valstu projekta komandas rādīja savas prezentācijas. Latvijas projekta dalībnieki novadīja mācību nodarbības, kas saistītās ar mākslu, matemātiku un inženierzinātni.
Projekta dalībnieki iepazinās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolu, piedalījās mācību stundās un noskatījās koncertu.
Turpmākajās trīs nodarbību dienās skolēni un skolotāji strādāja starptautiskajās grupās Latvijas pedagogu vadībā. Otrdien apmeklēja Marka Rotko centru un piedalījās radošajās darbnīcā, apmeklēja Daugavpils ZINOO centra nodarbības. Trešdien projekta aktivitātes notika Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiālē, kur apguva programmēšanas pamatus un darbojās ar pneimatiskajām iekārtām. Pēcpusdienā apmeklēja Daugavpils Medicīnas koledžu, kur varēja baudīt kultūras programmu un tradicionālo latviešu maltīti.
Ceturtdien tika organizēta ekskursija uz Daugavpils Universitāti, SIA Acson Cable un praktiskās projekta aktivitātes Daugavpils māla mākslas centrā. Dienas noslēgumā Saskaņas pamatskolā notika projekta aktivitāšu izvērtēšana un sertifikātu pasniegšanas pasākums, kurā visi projekta dalībnieki saņēma sertifikātu par projekta nodarbībām Latvijā.
Piektdien agri no rīta visi projekta dalībnieki devās uz Rīgu, kur gida pavadībā iepazinās ar mūsu galvaspilsētu.
Nodarbību laikā skolēni apguva dažādas praktisko mācību prasmes dažādos mācību priekšmetos un zinātnēs- informātikā, inženierzitānē, matemātikā, mākslā, mājturībā un tehnoloģijās. Praktiskās nodarbības tika veidotas atbilstoši šodienas skolēnu attīstībai, spējām, tās bija aizraujošas ar emocionālu līdzpārdzīvojumu.
Pēc skolēnu atziņām, vizīte izraisīja lielu sajūsmu, paplašināja redzesloku un komunikācijas prasmes, radīja labu sabiedrības integrācijas un tolerances piemēru.

 

Direktores vietniece izglītības jomā Dace Plociņa

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS