Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

Projekti

MOT programma “Stipra jaunatne 12-16”

1

MOT stiprina jauniešos pārliecību, dzīvot prasmi, garīgo veselību, apzinātību un drosmi. MOT iestājas par drošu klases vidi, kurā visi ir iekļauti.
MOT novērš atstumtību, bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, noziedzību un mentāla rakstura problēmas.
To ir panācis MOT koncepts, kas sastāv no 3 vienkāršām dzīves vērtībām un universālām MOT programmām lietošanai skolās un pašvaldībās.

MOT vērtības
Drosme dzīvot - atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku.
Drosme pateikt nē - atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.
Drosme rūpēties - ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt.

2021. gadā Daugavpils Saskaņas pamatskola pievienojās tām 52 Latvijas skolām, kurās tiek īstenota MOT programma. Jāpiebilst, ka Daugavpilī mūsu skola ir pirmā šīs programmas īstenošanā. MOT konceptu veido 12 standartizētu nodarbību cikls 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā.

Nav jāuztraucas, ka šīs nodarbības varētu kavēt un negatīvi ietekmēt mācību vielas apguvi, jo MOT nodarbības trenera vadībā notiek trīs gadu laika posmā, kuras ilgst 120 minūtes un ir sadalītas jauniešiem aktuālās tēmās. Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pašpārliecinātāki, un viņi ir ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to.

Cilvēcība ir lielākā vērtība, ko mēs varam sniegt jauniešiem šodien.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS