Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

Projekti

Logo

eTwinning projekti

eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts).

Mūsdienu mācību vidē projektus vairāk cenšas izmantot kā instrumentu mācību procesa stimulēšanai un modernizācijai. Tie skolotājam ļauj dažādot mācību procesu, izstrādājot inovatīvus mācību līdzekļus, mācību metodes un aktivitātes, ļauj aktīvi iesaistīt skolēnus mācību procesā, stimulējot viņu pašmācību, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, motivē strādāt vēl radošāk, ļauj meklēt jaunas pieejas, rast jaunas iespējas un gūt lieliskus rezultātus.

Projektu metode mācību procesā veicina skolēnu motivāciju mācīties un attīsta svarīgas 21. gadsimta prasmes: kritisko domāšanu, informācijas analīzi un strukturēšanu, viedokļa pamatošanu, sadarbības prasmi. Sadarbojoties ar citiem Eiropas skolu skolēniem un skolotājiem, projektu dalībnieki pilnveido angļu valodas zināšanas, ievērojami uzlabo saskarsmes prasmes, iegūst jaunas un vērtīgas zināšanas darbā ar IKT rīkiem.


2023./2024.m.g.
eTwinning projekts “PALS ACROSS THE MILES”

“PALS ACROSS THE MILES” ir starptautisks projekts, kurā piedalās piecas dalībskolas (Latvija, Itālija, Gruzija, Spānija, Turcija). Daugavpils Saskaņas pamatskolas 5.a un 5.b klase kopā ar skolotāju Oksanu Zuboviču nolēma piedalīties projektā, lai atklātu dažādu kultūru īpatnības, sadarbojoties ar skolēniem no citām valstīm.

Katram skolēnam bija vēstuļu draugs, kuram bija nepieciešams uzrakstīt e-pastu, lai iepazītos un apmainītos ar vēstulēm. Pēc tam skolēni kopā ar skolotāju pildīja dažādas grupas aktivitātes, lai iepazīstinātu ar savu valsti un pilsētu citu dalībvalstu skolēnus. Skolēni filmēja video par savu skolu un mācībām, pēc tam veidoja prezentāciju par savu pilsētu un svētkiem Daugavpilī. Projekta nobeigumā skolēni kopā ar skolotāju veidoja elektroniskas apsveikuma kartītes, izmantojot platformu canva.com, un tās sūtīja viens otram elektroniski īsi pirms Ziemassvētkiem. Pēc vēlēšanās varēja izveidot Ziemassvētku papīra atklātnes. Gan prezentācijas, gan video un visa saziņa starp skolām bija angļu valodā, tādējādi, skolēni varēja attīstīt savas zināšanas angļu valodā.

Projekta rezultāti ir apkopoti vietnē: view.genial.ly (parole: penpals5)
Projekta Twinspace vide: school-education.ec.europa.eu2023./2024.m.g.
eTwinning projekts “WATER MATTERS”

Šī projekta mērķis ir padziļināt izpratni par ūdens problēmu. Skolēni piedalās aktivitātēs, lai ar vienaudžiem no dažādām valstīm pievērstu uzmanību tam, kā taupīt ūdeni un kā ūdens ietekmē ikdienas dzīvi. Projektā piedalās 10 dalībvalstis.

Projekta ilgums ir pieci mēneši (no oktobra līdz martam). Katru mēnesi skolēni piedalās dažādās aktivitātēs, kas ir saistītas ar ūdeni un tā nozīmīgumu cilvēka dzīvē. Par katras aktivitātes organizēšanu atbild vienas valsts pārstāvji. Projekta darbs sākās ar tematisko semināru. Projekta dalībnieki – 5.a un 5.b klašu skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Oksanu Zuboviču aizpildīja elektronisku testu, kur varēja pārbaudīt savas zināšanas par ūdeni un tā ietekmi uz cilvēka dzīvi. Vēlāk notika darbs ar materiālu vākšanu, to apstrādi un atlasi. Katra dalībvalsts strādāja pie projekta logo izveides. Vēlāk tika izvērtēti visi dalībvalstu logo un tika izvēlēts vispiemērotākais projekta logo. Tika veiktas arī citas aktivitātes: katra dalībvalsts veidoja video, kurā stāstīja, kā cilvēks var taupīt ūdeni, kā arī veidoja elektronisku diskusiju, kur katrs skolēns varēja ierakstīt, kādas rīcības nepieciešams veikt, lai taupītu ūdeni. Projekts vēl nav noslēdzies, turpinājumā būs vēl citas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem padziļināt zināšanas par ūdens nozīmīgumu cilvēka dzīvē.

Projekta Twinspace vide: school-education.ec.europa.eu


Noslēdzās eTwinnning projekts “Water Matters”

2022./2023.m.g.
eTwinning projekts “NICE TO MEET YOU”

“NICE TO MEET YOU” ir starptautisks projekts, kurā piedalījās trīs dalībskolas. Projektā piedalījās 58 skolēni no Horvātijas, Itālijas un Latvijas, vecumā no 11 līdz 13 gadiem, kuri rakstīja viens otram vēstules un sūtīja tematiskas atklātnes visa mācību gada garumā. Projekta mērķis ir iepazīties ar vienaudžiem no citām valstīm, sazinoties ar viņiem angļu valodā. Vienu reizi divos mēnešos skolēni rakstīja papīra vēstules. Katrai vēstulei bija noteikts temats- brīvais laiks, vaļasprieki, mana valsts un tradīcijas, svētki u.c. Tika organizēta arī Zoom nodarbība, kurā skolēni varēja tuvāk iepazīties ar saviem vēstuļu draugiem, kā arī pastāstīt par sevi. Skolēniem bija ļoti patīkami iepazīties ar vēstuļu draugiem Zoom vidē.

Rakstot vēstules, veidojot kartītes un piedaloties Zoom nodarbībā skolēni uzlaboja savas valodas prasmes, kā arī izzināja dažādas tradīcijas un kultūras īpatnības. Saziņa ar citu valstu skolēniem paplašina redzesloku, sagatavo nākotnei un veicina draudzības attīstību.

Projekta Twinspace vide: school-education.ec.europa.euJaunumi

MŪSU ZIŅAS