Svētdiena, 2023.gada 28.maijs
Vārda dienu svin: Vilis, Vilhelms

Navigācija

SKOLAS KOLEKTĪVS

Par skolu

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Divplūsmu skola, kura īsteno 3 pamatizglītības programmas:
– Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licence 8662),
– Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121, licence 8666),

Skolā mācās 570 izglītojamie, strādā 46 pedagogi un 27 tehniskie darbinieki.

Daugavpils Saskaņas pamatskola (bijusī Eksperimentālā pamatskola), dibināta 1989.gadā kā integrēta skola ar virzību uz valodu apguvi un dialoģisko saskarsmi, kā arī brīvas, radošas, domājošas personības veidošanu, kura ir spējīga patstāvīgi, neordināri risināt problēmas. Savas darbības laikā, skola turpina radoši augt, attīstīties un pilnveidoties, kā arī veic reālu krievvalodīgo skolēnu dabisku integrāciju latviskā vidē. Jau no sākumskolas pirmajiem gadiem, krievu plūsmas skolēni apgūst visus mācību priekšmetus (izņemot dzimto valodu un literatūru) bilingvāli. To nodrošina skolotāju kvalifikācija, skolēnu un vecāku vēlme no mazotnes apgūt zināšanas valsts valodā, kopīgi līdzdarbojoties latvisko tradīciju izkopšanā. Skola ir divplūsmu skola, kur blakus pastāv divas valodas, divas kultūras. Viens otram ļoti cieši blakus ir dažādu mentalitāšu pārstāvji, kuri bagātina viens otru. Viņi ir tie, kurus vieno ideja, mērķis un vēlme atrast kopīgu valodu. Skolas vide dod iespēju divu kultūru mijiedarbībai, savstarpējās papildināšanās – tolerancei. Skolas ideja ir dzīvot saskaņā ar sevi, ar saviem līdzcilvēkiem, saskaņā ar dabu un apkārtējo pasauli.

Skolas mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

No pirmsākumiem skola ir pilsētas labāko skolu vidū mācību un audzināšanas darbā. 2001.-2019.g. skola ir Draudzīgā Aicinājuma balvu ieguvēja, pēc republikas olimpiāžu un konkursu rezultātiem ierindojoties Latvijas Republikas 15 labāko skolu vidū. Pēc 2011./2012.m.g. un 2014./2015.m.g. rezultātiem skola ir ieguvusi 1.vietu Latvijā Mazo skolu grupā un saņēma balvu „Lielā Pūce” . Pēc 2013./2014.m.g.un 2015./2016.m.g. rezultātiem skola ir ieguvusi 2.vietu Latvijā Mazo skolu grupā un saņēma balvu „Mazā Pūce”. 2016./2017.m.g skolas ierindojās 11.vietā, 2017./2018.m.g. skola ieguva 4.vietu Latvijā Mazo skolu grupā un 2018./2019.m.g. skola ierindojās 10.vietā Latvijā Mazo skolu grupā. Pēc 2019./2020.m.g. un 2020./2021.m.g. rezultātiem skola ir ieguvusi 3.vietu Latvijā Mazo skolu grupā, 2021./2022.m.g. - 7.vietu.

Skolas pastāvēšanas laikā ir dzimušas tradīcijas, kas tiek svinētas gadu no gada - Ziemassvētki, Lieldienas, 18.novembris, skolas mācību gada noslēguma pasākums, sporta un veselības dienas rudenī un pavasarī. Sirsnīgākie pasākumi skolā – rudenī Tēvu diena un pavasarī Māmiņu diena. Skaistākie skolā ir 1.septembris – Zinību diena – mazo pirmklasnieku uzņemšana skolā, Pēdējais zvans, bet vasaras sākumā – izlaiduma balle, kad mūsu absolventi pamet skolas sienas, lai īstenotu savas ieceres. Nesena tradīcija skolā ir “Lasīšanas svētku” noslēguma pasākums sākumskolai.

Skolā strādā idejām bagāti un radoši pedagogi. Skola vairākus gadus piedalās Erasmus + projektos, e-Twinning projektos, skolai piešķirts “eTwinning Skola” statuss, Ekoskolu programmā, CLIL projektā, programmā “Skolas piens un augļi skolai”, kā arī iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, skola ir ieguvusi Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. Skola ir saņēmusi Starptautisko Zaļo karogu, turpinot izglītojamo ekoloģisko audzināšanu. Skolēnu talantu attīstībai skolā darbojas vairāki pulciņi – tautas deju, ritmikas, floristikas, keramikas, vokālie ansambļi un koris.

2021.gadā Daugavpils Saskaņas pamatskola raugās uz renovētajām telpām, kas atrodas Parādes ielā, lai jauno mācību gadu sāktu atjaunotajās telpās.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS