Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

SKOLAS KOLEKTĪVS

Par skolu

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Daugavpils Saskaņas pamatskola īsteno 2 pamatizglītības programmas:
– Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licence 8662),
– Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121, licence 8666),

Skolā mācās 587 izglītojamie, strādā 47 pedagogi un 23 tehniskie darbinieki.

Daugavpils Saskaņas pamatskola (bijusī Eksperimentālā pamatskola), dibināta 1989.gadā kā integrēta skola ar virzību uz valodu apguvi un dialoģisko saskarsmi, kā arī brīvas, radošas, domājošas personības veidošanu, kura ir spējīga patstāvīgi, neordināri risināt problēmas. Savas darbības laikā skola turpina radoši augt, attīstīties un pilnveidoties, kā arī veic reālu mazākumtautību izglītojamo dabisku integrāciju latviskā vidē. Jau no sākumskolas mazākumtautību programmā izglītojamie apgūst visus mācību priekšmetus latviešu valodā (izņemot dzimto valodu un literatūru). To nodrošina pedagogu kvalifikācija, izglītojamo un vecāku vēlme no mazotnes apgūt zināšanas valsts valodā, kopīgi līdzdarbojoties latvisko tradīciju izkopšanā. Skolas vide dod iespēju dažādu kultūru mijiedarbībai, savstarpējās papildināšanās – tolerancei. Skolas ideja ir dzīvot saskaņā ar sevi, ar saviem līdzcilvēkiem, saskaņā ar dabu un apkārtējo pasauli.

2021.gadā Daugavpils Saskaņas pamatskola pārcēlās renovētajās telpās Parādes ielā 7.

Skolas pastāvēšanas laikā ir dzimušas tradīcijas, kas tiek svinētas gadu no gada - Ziemassvētki, Lieldienas, 18.novembris, skolas mācību gada noslēguma pasākums, sporta un veselības dienas rudenī un pavasarī. Sirsnīgākie pasākumi skolā – rudenī Tēvu diena un pavasarī Māmiņu diena. Skaistākie pasākumi skolā ir 1.septembris – Zinību diena – mazo pirmklasnieku uzņemšana skolā, Pēdējais zvans, bet vasaras sākumā – izlaiduma balle, kad mūsu absolventi pamet skolas sienas.

Skolēnu talantu attīstībai skolā darbojas vairāki pulciņi – tautas deju, ritmikas, floristikas, vokālie ansambļi un koris.

Skolā strādā idejām bagāti un radoši pedagogi. Skola vairākus gadus piedalās Erasmus+ un eTwinning projektos, Ekoskolu programmā, kā arī iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Skola ir ieguvusi Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. 2023./2024. mācību gada sākumā skolai piešķirts “eTwinning Skola” statuss un skola ir saņēmusi Starptautisko Zaļo karogu, turpinot izglītojamo ekoloģisko audzināšanu.

Pēc 2022./2023.m.g. olimpiāžu rezultātiem skola ieguva 2.vietu Latvijā Mazo skolu grupā un saņēma balvu “Mazā Pūce”.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS