Svētdiena, 2023.gada 29.janvāris
Vārda dienu svin: Aivars, Valērijs

Navigācija

Daugavpils Saskaņas pamatskola (bijusī Eksperimentālā pamatskola), dibināta 1989.gadā kā integrēta skola ar virzību uz valodu apguvi un dialoģisko saskarsmi. Skola pierādījusi sev un citiem savu dzīvotspēju un reālu krievvalodīgo skolēnu dabisku integrāciju latviskā vidē. vairāk...

Aktualitātes

Nākamo pirmklasnieku vecāku ievērībai!

No 2023.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Saskaņas pamatskolas 1.klasē 2023./2024.m.g.:
- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas oficiālo e-pasta adresi: pasts@saskanas.lv
- iesniedzot dokumentus klātienē dzīvās rindas kārtībā.

Ar pilnu informāciju par reģistrāciju var iepazīties šeit


Iesniegumu veidlapas

Pamatizglītības programma
- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)


Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2023./2024.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentu (PDF)


Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Ekopadomes organizētā diskusija-seminārs

"Šķirošanas nezināmais stāsts, kāpēc šķirot ir labi dabai, sabiedrībai un maciņam."

1. Ekoskolas darbība. Prezentē Ekopadome.
2. Atkritumu šķirošana Daugavpilī. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde, vides inženieris Kaspars Laizāns.
3. Kā organizēt mājsaimniecības patēriņu, lai būtu mazāka ietekme uz dabu un maciņu. Biedrība "Zaļa brīvība" Inga Belousa.

Pasākuma laiks no plkst. 17.30 līdz 19.00
Vieta: Skolas lielā zāle.
Reģistrācijas vietne: https://forms.gle/W9EbKPpDiwqYwvyg8

Atbalstīsim skolas iniciatīvu!
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS