Piektdiena, 2021.gada 5.marts
Vārda dienu svin: Austra, Aurora

Navigācija

Daugavpils Saskaņas pamatskola (bijusī Eksperimentālā pamatskola), dibināta 1989.gadā kā integrēta skola ar virzību uz valodu apguvi un dialoģisko saskarsmi. Skola pierādījusi sev un citiem savu dzīvotspēju un reālu krievvalodīgo skolēnu dabisku integrāciju latviskā vidē. vairāk...

Aktualitātes

Cienījamie izglītojamie, izglītojamo vecāki un skolas apmeklētāji!
Informējam, ka no 08.02.2021. ienākot skolā tiks mērīta ķermeņa temperatūra ar termogrāfijas kameras (termokameras) palīdzību ar mērķi kontrolēt personu ar paaugstinātu ķermeņa t°C iekļūšanu skolā epidemioloģisko prasību ievērošanas nodrošināšanai. Termogrāfijas kameras temperatūras noteikšanas princips ir pasīvi uztvert objekta izstaroto infrasarkano starojumu, kas ir pilnīgi nekaitīgs cilvēka veselībai. Plašāka informācija par termokameru lietošanu sniegta Daugavpils pilsētas domes sagatavotajā videomateriālā


Ja nepieciešams atbalsts krīzes situācijā vai nedrošā brīdī (DOC) | Infogrāfika (PDF)

Nākamo pirmklasnieku vecāku ievērībai!

No 2021.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Saskaņas pamatskolas 1.klasē 2021./2022.m.g.:
- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas oficiālo e-pasta adresi: saskanas.psk@ip.daugavpils.lv
- iesniedzot dokumentus klātienē dzīvās rindas kārtībā.

Iesniegumu veidlapas

Pamatizglītības programma (1.a, 1.c)
- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)

Pamatizglītības mazākumtautību programma (1.b)
- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2021./2022.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentu (PDF)

Kārtība, kādā notiek iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2021./2022.mācību gadā reģistrēšana klātiene, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
- lejupielādēt dokumentu (PDF)


Zvanu saraksts no 9. novembra
0. 8.00 - 8.40
1. 8.45 - 9.25
2. 9.35 - 10.15
3. 10.30 - 11.10
4. 11.25 - 12.05
5. 12.30 - 13.10
6. 13.25 - 14.05
7. 14.15 - 14.55
8. 15.00 - 15.40

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
lejupielādēt datni (PDF)
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS