Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

Iekšējie normatīvie dokumenti

 • Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)
 • Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamiem kavējumu novēršanai (PDF)
 • Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas (PDF)
 • Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (PDF)
 • Vardarbības novēršanas plāns Daugavpils Saskaņas pamatskolā (PDF)
 • Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (PDF)
 • Bibliotēkas reglaments (PDF)
 • E-klases lietošanas kārtība (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas privātuma politika (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas darba kārtības noteikumi (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikums (PDF)
Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS