Sestdiena, 2023.gada 30.septembris
Vārda dienu svin: Elma, Elna, Menarda

Navigācija

Iekšējie normatīvie dokumenti

 • Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)
 • Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta epidemioloģiskā drošība un higiēnas prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (PDF)
 • Kārtība, kādā ārkārtas situācijas laikā skolā organizē individuālās konsultācijas izglītojamiem (PDF)
 • Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)
 • Pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu daļu īstenošanas kārtība un kārtība, kādā pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā tiem 1.-6.klašu izglītojamiem, kuri apgūst izglītības programmā paredzēto mācību saturu ģimenē (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamiem kavējumu novēršanai (PDF)
 • Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (PDF)
 • Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (PDF)
 • Vardarbības novēršanas plāns Daugavpils Saskaņas pamatskolā (PDF)
 • Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (PDF)
 • Bibliotēkas reglaments (PDF)
 • E-klases lietošanas kārtība (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas privātuma politika (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas darba kārtības noteikumi (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikums (PDF)
Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS