Piektdiena, 2021.gada 5.marts
Vārda dienu svin: Austra, Aurora

Navigācija

SKOLAS KOLEKTĪVS

Skolas direktore

Skolas direktore Jeļena Vucēna. Jeļena Vucēna Viņa ir beigusi Daugavpils Universitātes mūzikas fakultāti. Direktore ir pedagoģijas zinātņu maģistre. Jeļena Vucēna par direktori strādā no 2015.gada 18.augusta.


Direktores vietnieces

Direktores vietnieces izglītības jomā: Aleksandra Vagele, Dace Plociņa
Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos: Lilija Žarinova


Skolas kolektīvs

Skolā strādā 40 pedagoģi un 20 tehniskie darbinieki. 27 pedagogiem ir maģistra grāds, 1 pedagogam ir doktora grāds. Skolas kolektīvs

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS