Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Kopā mēs varam!
25.03.2021
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Daugavpils Saskaņas pamatskolu turpina īstenot Erasmus+ programmas sadarbības projektu, kura virsmērķis ir uzlabot skolēnu prasmes, 21.gadsimta kompetences, kuru pamatā ir ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi.

2020. gadā, kad COVID-19 pandēmija izplatījās visā pasaulē, lielākā daļa valstu paziņoja par pagaidu skolu slēgšanu, ietekmējot vairāk nekā 91% izglītojamo visā pasaulē. Līdz 2020. gada aprīlim gandrīz 1,6 miljardi bērnu un jauniešu neapmeklēja skolu klātienē. Bet, neskatoties uz to, projekta dalībnieki mēģināja realizēt ieplānoto- gan klātienē, gan attālināti.

3.,4.un 5.martā projekta "Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā" dalībnieki (no Latvijas tie bija 5 skolotāji) tikās Zoom konferencē, lai vismaz attālināti iepazītos viens ar otru, pastāstītu par savu skolu, dotos virtuālā ekskursijā pa Porto, kā arī rezumētu paveikto projektā.

Trīs dienu garumā tika diskutēts par to, kas izdevās, kas neizdevās un pie kā vēl ir jāstrādā.

Tā kā projekta mērķis ir veidot tiešsaistes izglītojošos materiālus, lai vērstu izglītojamo uzmanību uz sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī tādām kompetencēm kā pilsonība, sadarbība, radošums, kritiskā domāšana, klimata pārmaiņas u.c., projekta dalībnieki dalījās pieredzē, stāstot par aprobētajām stundām un rādot prezentācijas.
Kursu noslēgumā projekta dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka šie jautājumi ir būtiski mūsu kā sabiedrības pastāvēšanas vēsturē un tie ir jārisina, par tiem ir jārunā. Klimata pārmaiņas ietekmē visas valstis visos kontinentos. Tas izjauc valstu ekonomiku un ietekmē dzīvi. Laika apstākļi mainās, jūras līmenis paaugstinās un laika apstākļi kļūst arvien ekstrēmāki.

Lai glābtu dzīvības un iztikas līdzekļus, ir steidzami jārīkojas- jārisina gan pandēmijas, gan ārkārtas klimata problēmas.

Izglītība nodrošina augšupejošu sociālekonomisko mobilitāti un ir atslēga, lai izvairītos no nabadzības. Pēdējo desmit gadu laikā ir panākts ievērojams progress, lai visos līmeņos palielinātu piekļuvi izglītībai un skolu uzņemšanas līmeni kā tādu (it īpaši meitenēm). Neskatoties uz to, aptuveni 260 miljoni bērnu 2018. gadā joprojām neapmeklēja skolas klātienē - gandrīz piektā daļa pasaules iedzīvotāju šajā vecuma grupā. Un vairāk nekā puse no visiem bērniem un pusaudžiem visā pasaulē neatbilst obligātajām prasmēm lasīšanā un matemātikā. Tāpēc ir svarīgi par šiem jautājumiem diskutēt, un pedagogi ir cilvēki, kas šo informāciju nodod izglītojamajiem un sabiedrībai kopumā.

Šī bija lieliska iespēja pārliecināties, ka problēmas ir visā pasaulē un tās ir jārisina. Ir svarīgi apzināties, ka ir daudz cilvēku, kam rūp mūsu nākotne, un dalīšanās pieredzē sniedz iespēju bagātināt savu redzesloku un gūt jaunas idejas savai darbībai. Iesaistot skolēnus šādos projektos, mēs audzinām atbildīgus pilsoņus, kas ir ieinteresēti savas nākotnes veidošanā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā" (“21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils” KA201-2019-005) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS