Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Esam droši interneta vidē!
30.05.2023
Daugavpils Saskaņas pamatskola no 2020. gada 1.septembra realizē ES mūžizglītības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu “Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” (“Think Twice When You Type”).

Daugavpils Saskaņas pamatskolas pārstāvji īstenotajā Erasmus+ projektā (līguma Nr. 2020-1-SK01-KA229-078318_3) “Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” 2023.gada maija beigās devās uz pēdējo projekta tikšanos Turcijā, Karamanas pilsētā. Turcija sagaidīja ar vasarīgu siltumu četrus Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēnus no 7.b un 8.a klases, skolēnus pavadīja un konsultēja skolotājas Sandra Dimante un Vera Kukjane. Senajā Karamanā satikās gan skolēni, gan skolotāji no Latvijas, Horvātijas, Rumānijas, Slovākijas, Portugāles un Turcijas.
Projekta galvenie mērķi bija palielināt informētību par kiberiebiedēšanu, veidot drošu skolas vidi, nodrošināt skolēniem veselīgas sociālās prasmes, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu skolēniem, kuri bijuši kiberiebiedēšanas upuri un uzņemties atbildību par savu rīcību un iegūt pašapziņu.
Projekta laikā notika daudzveidīgas aktivitātes: video ierakstīšana un izveide, prezentāciju sagatavošana, digitālie kalendāri, kas palīdz uzzināt, kā droši lietot IKT; skolotāji un skolēni arī praksē iepazinās ar jaunām un populārām mācīšanas un mācīšanās metodēm; lai rezultāti sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, tika efektīvi izmantotas virtuālās platformas; notika projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.
Mobilitātē, kas norisinājās Turcijā, projekta dalībnieki iepazinās ar kiberbiedēšanas izplatību un problēmu risināšanu šajā valstī, visi izgāja gājienā pilsētas galvenajā laukumā un iepazīstināja sabiedrību ar šo problēmu un tās risinājuma veidiem. Jauniešus īpaši pārsteidza vietējo cilvēku atsaucība un ieinteresētība.
Turcija visus dalībniekus pārsteidza gan ar savu daudzkrāsainību, gan arī ar viesmīlību. Iespaidu pārbagāto dienu noslēgumā katrs dalībnieks svinīgajā pasākumā saņēma sertifikātus par piedalīšanos projektā. Nodarbības Turcijā sniedza skolēniem neatkārtojamu pieredzi nacionālo tradīciju iepazīšanā, savstarpējā komunikācijā ar citu valstu skolēniem.


Jaunumi

MŪSU ZIŅAS