Otrdiena, 2023.gada 21.marts
Vārda dienu svin: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Navigācija

Projekti

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
2021./2022.m.g.

1

Daugavpils Saskaņas pamatskolas viena no 2021./2022.m.g. prioritātēm ir sniegt atbalstu ikvienam izglītojamajam viņa vajadzību un individuālo spēju attīstībai.
Šogad mūsu skola īsteno projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001).
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno projektu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.
Ceram, ka sniedzot individuālu atbalstu, uzlabosies izglītojamo kompetences un mācību sasniegumi.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Dina Ņikiforova.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS