Trešdiena, 2024.gada 19.jūnijs
Vārda dienu svin: Viktors, Nils

Navigācija

Projekti

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
2021./2022.m.g.

1

Daugavpils Saskaņas pamatskolas viena no 2021./2022.m.g. prioritātēm ir sniegt atbalstu ikvienam izglītojamajam viņa vajadzību un individuālo spēju attīstībai.
Šogad mūsu skola īsteno projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001).
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno projektu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.
Ceram, ka sniedzot individuālu atbalstu, uzlabosies izglītojamo kompetences un mācību sasniegumi.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Dina Ņikiforova.

2022./2023.m.g.
Daugavpils Saskaņas pamatskolas misija – izglītības iestāde kā veiksmīgas sadarbības paraugs, kurā īsteno skolas vērtības, nodrošina kvalitatīvu izglītību, attīsta katra izglītojamā talantus.
Šogad mūsu skola jau trešo reizi īstenoja projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001).
2022./2023.m.g 2.semestrī projekts kā konsultatīvais atbalsts ir beidzies un turpināsies tikai kā ekonomiskais atbalsts arodskolās un tehnikumos.
Izvērtējot sniegto atbalstu, secinājām, ka tas tiešām daudziem izglītojamajiem deva iespēju vēlreiz izprast un nostiprināt mācību stundās apgūto vielu, kā arī mazināt risku atkārtot mācību gadu.

Projektā kopumā piedalījās 13 pedagogi un 25 izglītojamie.
Par visiem gadiem projekta īstenošanas laikā tika sniegtas 295 konsultācijas.
Individuālais atbalsts tika sniegts tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, angļu valoda un matemātika. Izglītojamajiem tika dota iespēja nostiprināt zināšanas ne tikai mācību priekšmetos, bet arī iegūt atbalsta personāla palīdzību.

Tiekoties klātienē vai attālināti, izglītojamo vecāki pozitīvi atsaucās par sniegto atbalstu.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Dina Ņikiforova.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS