Sestdiena, 2023.gada 30.septembris
Vārda dienu svin: Elma, Elna, Menarda

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Skolas mazie pētnieki
24.10.2022
No 2022.gada 1.septembra skolā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( Nr.8.3.2.2/16/I/001) nodarbības, kurās 1.klases apgūst pētniecības programmu.
Bērni darbojoties praktiski, tuvāk iepazīst pētniecības būtību un tās svarīgo nozīmi mūsu ikdienā.
Caur aizraujošu darbību tiek pētīti augi, dzīvnieki, dabas parādības, materiālu īpašības, atkritumu šķirošana un citas būtiskas tēmas, kā arī veikti dažādi eksperimenti un izdarīti secinājumi. Darbā ar bērniem tiek izmantotas dažādas metodes – individuālā pieeja, pāru, grupu darbs. Praktiski pētīto, bērni mācās attēlot radošajos darbos un prezentēt tos.
Tiek plānots, ka 2022./2023.m.g. pētniecības nodarbībās iesaistīsies arī vecāko klašu skolēni no Ekoskolas padomes, kuri palīdzēs sniegt priekšstatu, kā kopīgi rūpēties par mūsu planētu Zemi.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS