Svētdiena, 2022.gada 25.septembris
Vārda dienu svin: Rodrigo, Rauls

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Projektu nedēļa „Ūdens”
03.06.2022
Izglītojamie paplašinātu izglītības pieredzi gūst ne tikai klases, skolas pasākumos, mācību stundās, bet arī skolas projektu nedēļas laikā.
No 25.05.2022. līdz 27.05.2022. Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika projektu nedēļa, kas tika veltīta Ekoskolas gada tēmai “Ūdens”. Mērķis bija veidot, praktiskās darbībās balstītu izpratni par ūdens aprites ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku dzīvē un pārliecināties, ka skolas(mājsaimniecības) notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas skola (mājsaimniecība) pāriet uz dabīgo sadzīves ķīmiju.
Ko mēs zinām par problēmu/situāciju? Kas mums jāzina? Kā mēs to varam zināt? Kā mēs varam organizēt savu pētījumu? Ko mēs varam darīt, lai atrisinātu problēmu / situāciju? Šie un vēl daudzi citi jautājumi nodarbināja izglītojamo un pedagogu prātus, plānojot projekta nedēļas pētījumu.
Pedagogi rosināja izglītojamos runāt par svarīgākajām lietām bez kurām nav iedomājama mūsu dzīve, novirzot skolēnu atbildes uz ūdens piesārņojumu, demonstrēja vairākas filmas par dzīvību ūdenī, ūdens piesārņojumu, organizēja diskusiju par jautājumiem: mazgāšanas līdzekļi “par” un “pret”; Kāda veida produktiem dotu priekšroku nākotnē. Kāpēc?; Kā var samazināt plastmasas izmantošanas daudzumu mājās, skolā?; Kādi pasākumi jāveic, lai pakāpeniski atteiktos no plastmasas un ķimikālijām, aizvietojot ar citiem materiāliem un vielām?; Ko es mācīšu vecākiem par mazgāšanas līdzekļiem un plastmasas iepakojumiem?
Pedagogi piedāvāja skolēniem veidot e-plakātus un e-avīzi par tēmām “Šķiro atkritumus!”, “Kā atteikties no plastmasas izmantošanas?”, “Kādi ir videi draudzīgi mazgāšanas līdzekļi?”, “Bīstamības simboli un eko marķējumi” un rosināja skolēnus iepazīstināt radus un draugus par iespējām uzturēt tīras ūdens tilpnes pilsētā, novadā, valstī, Eiropā, pasaulē.
Izglītojamie veidoja domu kartes ar atslēgas vārdiem “Dzīvība ūdenī”, salīdzināja izveidotās domu kartes un izvērtēja tās, veica mājsaimniecībā izmantoto mazgāšanas līdzekļu iepakojuma izpēti, bīstamības simbolu un eko marķējuma izpēti, analizēja mazgāšanas līdzekļu sastāvu, to ietekmi uz dzīvajiem organismiem, vēroja un veica eksperimentus ar ūdeni. Apkopoja rezultātus: biežāk lietotie un retāk lietotie līdzekļi; mazāk kaitīgie un vairāk kaitīgie (bīstamie) līdzekļi. Veidoja plakātus un prezentācijas par tēmām “Ūdens”, “Šķiro atkritumus!”, “Kā atteikties no plastmasas izmantošanas?”, “Kādi ir videi draudzīgi mazgāšanas līdzekļi?”, “Bīstamības simboli un eko marķējumi”.
Teorētiskās un praktiskās izglītojamo aktivitātes paspilgtināja daudzveidīgas izzinošās ekskursijas uz SIA “Daugavpils ūdens”, VUGD depo, tuvākajām ūdenstilpnēm, tikšanās ar vides aktīvistiem.
Visa gada garumā tika strādāts pastiprināti pie “Ūdens” tēmas izpētes un projektu nedēļā mēģinājām vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas daļu.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS