Pirmdiena, 2022.gada 15.augusts
Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Projekta vadības grupas noslēguma vizīte Daugavpilī
19.04.2016
Daugavpils pilsētas dome īsteno Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei" ("Effective Media Literacy for Healthy Generations", projekta nr.2014-1-TR01-KA201-013137), ko koordinē Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība.
Šī divgadīgā projekta laikā norisinājušās gan projekta vadības vizītes vienam pie otra, gan Daugavpils un Samsunas pedagogu apmācības par mediju pratības jomu, izveidots projekta materiāls – mācību stundu piemēri un teorija 3 valodās (angļu, turku un latviešu). Š.g. 11.aprīlī projekta koordinatoru – Samsunas pašvaldības vadības grupa ieradās Daugavpilī, lai sagatavotu projekta noslēguma materiālus un pārliecinātos, kā projekta gaitā izstrādātā metodika un materiāli tiek izmantoti mācību stundās. Vizīte iesākās ar Daugavpils pilsētas domes apmeklējumu, kur, tiekoties ar domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Dzalbi, tika pārrunāta projekta nozīme un tālākās sadarbības iespējas.
Viesi Daugavpilī apmeklēja Saskaņas pamatskolu, kur vēroja skolotājas N.Dekterevas atklāto audzināšanas stundu par saskarsmi. Stundā asprātīgi un radoši tika izmantotas modernās tehnoloģijas, taču stundas noslēgumā jaunieši nonāca pie atziņas, ka saskarsme reālajā vidē, tieši sarunājoties un uzklausot vienam otru, ir vērtīgāka par saraksti internetā vai izmantojot mobilo telefonu. Skolotājas darba metodiku, spēju organizēt darbu stundā un uzturēt interesi skolēnos atzinīgi novērtēja pedagogi, izglītības inspektori no Turcijas. Viesiem bija iespēja piedalīties arī skolā šajā dienā notiekošajā 5.-8.klašu skolēnu radošo darbu ”Starptautiski nozīmīgas dienas manā skolā” prezentēšanā. Viesi ieinteresēti aplūkoja bērnu darbus – kalendārus un varēja vērot skolēnu uzstāšanos, stāstot par to tapšanu.
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, kuras pedagogi aktīvi iesaistījās šajā projektā, Turcijas izglītības darbinieki iepazinās ar mācību un audzināšanas darbu skolā, iespējām neformālās un ārpusstundu nodarbībās. Projekta koordinatori iepazinās ar pilsētu, apmeklēja Daugavpils cietoksni un aizbraucot uzsvēra turpmākas sadarbības nepieciešamību gan izglītības, gan citās pašvaldībai aktuālās jomās.
Daugavpils pilsētas domes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102, evelina.balode@ip.daugavpils.lv
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS