Pirmdiena, 2022.gada 15.augusts
Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Projektu nedēļa “Enerģija”
05.04.2016
Daugavpils Saskaņas pamatskolā no 21.marta līdz 24.martam notika projektu nedēļa. Šīs četras dienas skolēni un skolotāji darbojās neparastā enerģijas gaisotnē, atklājot jaunus apvāršņus.
Skolēnu uzdevums bija iepazīties ar tik nopietno un svarīgo tēmu “Enerģija”. Strādājot gan individuāli, gan grupās skolēni mācījās par atbildīgu enerģijas patēriņu. Projektu nedēļas ietvaros skolēni devās ekskursijās, lai iepazītos ar dažādiem enerģijas veidiem, to iegūšanu un izmantošanu.
1.b klase iepazinās ar ūdens enerģiju Daugavpils Universitātes laboratorijā.
2.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ievu Skoromko un skolotāju Unu Guru ir izspēlējuši pašu, veidotu spēli „Veselīgas enerģijas puzle”. Pētot enerģijas avotu, izgatavoja vējdzirnavas, kā arī pētot garīgo enerģiju mīcīja mālus pēc savām izgūtām. Apmeklēja zinātnes centru „Zilie brīnumi.”
2.b klase skatījās jaunās ugunsdzēsēju mašīnas, glābšanas laivas, glābēju apģērbu un bija pārsteigti par mūsu drošsirdīgajiem glābējiem.
3.b klases skolēni aktīvi piedalījās projektā “Enerģija”. Skolēni strādāja grupās, izprata jēdzienu “enerģija”, noskaidroja, kādi pasaulē eksistē enerģijas avoti. Darba gaitā izprata, ko nozīmē ilgtspējīgums un kāpēc ir svarīgi ekonomēt enerģiju. Izstrādāja padomus un noteikumus, kā patērēt mazāk enerģijas mūsu ikdienā. Pētot uguns enerģiju, apmeklēja ugunsdzēsēju dienestu. Paši gatavoja ēdienus. Vērtējot savu darbu projektu nedēļā, skolēni atzīmēja, ka uzzināja daudz jauna, ieguva zināšanas, kuras centīsies pielietot savā dzīvē, strādāja ar interesi un prieku.
4.a klase pētīja kādas elektroierīces ir katra mājās. Noskaidroja, ka mūsdienās vidēji mājās ir ap 20 dažādām ierīcēm. Vēlāk izvērtēja, kuras no ierīcēm bija pirms 50 gadiem. Šī darba noslēgumā skolēni rakstīja domrakstu “Viena diena vecmāmiņas dzīvē”. Projektu nedēļā izvirzītie uzdevumi tika sasniegti, arī skolēnu vecāki atzinīgi novērtē projektu nedēļu skolā.
Projektu nedēļas laikā 4.b klases skolēni uzzināja par enerģijas veidiem, iepazinās ar tās avotiem. Pārrunāja par cilvēka dzīves enerģiju, arī uzzināja, ka tās avoti ir ne tikai ēšana, miegs, kustība, bet arī pozitīvs garastāvoklis. Ar enerģiju ir apveltīti mākslas darbi, izteiktie vārdi un labas attiecības. Skolēni satikās ar bērnu kluba “Fortūna” vadītāju V.Rudņevu, apmeklēja Latgales centrālo bibliotēku un N.Reriha gleznu izstādi. Savus secinājumus un novērojumus skolēni noformēja kolāžu veidā.  Bet noslēdzās nedēļa Olimpiskajā centrā, kur bērni piedalījās paukošanas nodarbībā.
Projektu nedēļas laikā 6.b klase apmeklēja DU fizikas un bioloģijas laboratorijas. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu veidu enerģiju mērīšanas paņēmieniem un instrumentiem. Skolēni ieraudzīja mūsdienīgu aprīkojumu, vēroja, kā strādā zinātnieki laboratorijās. Skolēniem bija arī unikāla iespēja redzēt laboratoriju zinātnisko materiālu. Skolēni veica pētījumus par enerģijas veidiem, izmantošanas nolūkiem, ietekmi uz cilvēka organismu un taupīšanas paņēmieniem. Skolēni mācīja viens otram, dalījās ar pētījuma rezultātiem, meklēja informāciju un gatavoja datorprezentācijas, veidoja mācību filmas. Īpaši veiksmīga, pēc klasesbiedru uzskatiem bija D.Mihailova un A.Labucka mācību filma par skaņu. Skolēni taisīja radošos darbus par enerģijas avotiem. Visveiksmīgākais bija V.Krivoguza makets “Dzirnavas”.
7.a klases skolēnu uzskata, ka skola nav tikai vieta, kur jauniešiem mācīties, bet arī vieta, kur skolēni apgūst dažādas sociālās un sabiedriskās iemaņas, kā arī uzzina vairāk par savu apkārtējo vidi. Šī mācību gada Projektu nedēļas tēma „Enerģija” papildināja skolēnu zināšanas par enerģijas veidiem, to ieguvi un izmantošanu. Mēs skaidrojām un izpratām, kas ir enerģijas efektivitāte. Tika apkopoti, pētīti un analizēti skolas telpu energoefektivitātes rādītāji. Projektu nedēļas laikā skolēniem bija iespēja piedalīties daudzos pasākumos, kā viens no tādiem bija izzinoša ekskursija uz lielākajām enerģijas ražotnēm valstī Ķeguma HES un Pļaviņu HES. Apmeklējot Latvijai svarīgos uzņēmumus, skolēniem radās izpratne par to, kā tiek izmantoti mūsu lielākās upes Daugavas ūdens resursi. Uzzinājām, kā tika būvēti minētie objekti, kā valstī kopumā attīstījās enerģētikas nozare. Kas enerģētikas jomā notiek šodien, cik mēs ražojam un cik patērējām enerģijas. Galvenais atzinums – mūs visus ik mirkli pārņem, kāds no enerģijas veidiem.
7.b klases skolēni projektu nedēļas laikā izpētīja vairākus jautājumus par šo tēmu.
Pirmajā dienā sākām ar teoriju: no kurienes nāk elektroenerģija un siltumenerģija; Kā darbojas HES un CHP; Alternatīvie enerģijas avoti. Tad pievērsām uzmanību praktiskām lietām - Cik daudz enerģijas jūsu ģimene izmanto un kā tas tiek apmaksāts.  Mēs izveidojām plakātus: „Praktiski padomi par enerģijas taupīšanai mājās”. Bet visvairāk paliks atmiņā praktiskās nodarbības: Ekskursija uz Ķeguma HES, „Daugavpils Siltumtīkli” apmeklējums un nodarbība ar zumbas treneri „Enerģija ir kustībā”. Noslēgumā mēs pārbaudījām mūsu zināšanas viktorīnā „Enerģijas taupīšana – apzinīgs patēriņš”.
8.a klase projektu nedēļas ietvaros apmeklēja divus HES, ko varēja salīdzināt pēc jaudas un mūsdienīguma kritērijiem. Gida pavadībā izstaigāja Likteņdārza takas, lai izjustu tautas vienotības spēka enerģiju, jo šis dārzs top, pateicoties tautas ziedojumiem. Bērniem patika kreatīvā pirtnieku asociācijas locekle Dzintra Abarūne, kura atklāja pirts enerģijas noslēpumus, ļāva izbaudīt dažādu pašgatavotu ziežu iedarbību un iepazīstināja ar masāžu, ko veic izmantojot pašu savāktos čiekurus. Aizrautīgi noritēja tikšanās ar Daugavpils 309. Jaunsargu vienības instruktoru Jāni Mežuli un glābšanas dienesta instruktoru Edgaru Kumpiņu. Būtisku informāciju bērni saņēma, apmeklējot Daugavpils ”Siltumtīklus” un uzņēmumu “Lokomotīve”.
Projektu nedēļas tēma „Enerģija” bija ļoti interesanta un informatīva. Katrs no 8.b klases bērniem iepriekš sagatavoja nelielu referātu par tēmām, piemēram: Kas ir enerģija?, Atjaunojamie un neatjaunojamie enerģijas avoti, Enerģijas iegūšana Latvijā. Bērni aizraujoši pētīja: Cik daudz elektrības tiek lietots mājās, mūsu skolas ēdnīcā? Cik liels ir siltumenerģijas patēriņš skolā gada laikā? Mēs izpētījām gan teorētiski, gan praktiski HES un TES darbu (apmeklējām Ķeguma HES un Daugavpils Siltumtīkli). Audzēkņi kopā ar skolotājiem pabija Latvijai nozīmīgā vietā „Likteņdārzā”, kurā runājām par mūsu tautas saliedēšanu, par cilvēka resursiem un enerģijas spējām. Skolas medmāsa turpinot iesākto sarunu, izskaidroja pārtikas svarīgumu, skolēni, strādājot kopīgi, sagatavoja veselīgus augļu salātus.
Skolēni 9.a klasē projektu nedēļā rakstīja par savu „Enerģijas dienu”. Viņiem vajadzēja iedomāties vienu parastu skolas dienu un sarakstīt visu, ko viņi parasti dara, kā arī uzrakstīt, kādu enerģiju tas prasa. Pēc šī darba skolēni secināja, ka bez enerģijas viņi šodien nevarētu iztikt. Skolēni arī salīdzināja, kādas elektroierīces bija agrāk un kādas mēs izmantojam šodien. Skolēniem ļoti iepatikās zīmēt savu ekomāju. Viņi varēja pafantazēt, kā būtu, ja mēs tagad varētu būvēt māju, izmantojot visas jaunākās un videi draudzīgākās tehnoloģijas un materiālus? Kādu mēs būvētu savu māju, ja mums viss būtu pieejams? Savas fantāzijas skolēni varēja atspoguļot uz papīra.
9.b klases skolēni apskatīja vairākas ar enerģiju saistītas tēmas: Saules un ūdens enerģija; Es un krāsu enerģija; Enerģija skolā; Cilvēku enerģija; Nākotnes enerģija; Ziedu enerģija; Mana enerģijas diena. Projektu nedēļas laikā iegūtās zināšanas un prasmes skolēniem noderēs gan mācību priekšmetu veiksmīgākai apguvei, gan turpmākajiem pētījumiem.
Daugavpils Saskaņas pamatskola piedalās Ekoskolu programmā un Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Šajā mācību gadā skolā izvēlējās tēmu – enerģija.
Cerams, ka paveiktais projektu nedēļā sniedza iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās!
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS