Ceturdiena, 2024.gada 29.februāris
Vārda dienu svin:

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Jauna telpa, jauna elpa
15.09.2021
Klāt septembris – rudenīgi saulains, ar vēsākiem rītiem un tumšākiem vakariem, bet ar krāsainu lapu segumu un rudens ziedu burvību. Laiks, kad skolas ver durvis un aicina doties pretī zināšanām, jauniem izaicinājumiem, sasniegumiem un rezultātiem.
Šoruden Daugavpils Saskaņas pamatskolas kolektīvs jauno mācību gadu uzsāka renovētās telpās. Droši var teikt, ka esošā skola ir skaista un rosina skaisti domāt un apgūt zinības.
Kopš šī gada aprīļa beigām «Saskaņas» pamatskola pamazām pārveda mēbeles un aprīkojumu no ēkas Saules ielā 7 uz atjaunoto skolu Parādes ielā 7. Process ir pabeigts, klases aprīkotas. Iepriekš šajā ēkā pabeigts vērienīgs renovācijas projekts, kas skāra visas telpas.
Piesaistot ERAF līdzfinansējumu, šeit tika nomainītas ūdensapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas, veikta iekšējā pārbūve un būtiski uzlabota mācību iestādes materiāli-tehniskā bāze. Augstiem ekspluatācijas standartiem tagad atbilst daudzas auditorijas, jo īpaši ķīmijas, fizikas, mājturības, informātikas kabineti un aktu zāle. Iegādātas arī jaunas ergonomiskās mēbeles. Atjaunota arī sporta zāle.
Šoruden Daugavpils Saskaņas pamatskolas kolektīvs jauno mācību gadu uzsāka renovētās telpās. Droši var teikt, ka esošā skola ir skaista un rosina skaisti domāt un apgūt zinības.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS