Ceturdiena, 2024.gada 29.februāris
Vārda dienu svin:

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Vecāku ievērībai! Klātienes mācību uzsākšanai nosaka obligātu skolēnu testēšanu
25.08.2021
Saskaņa ar 2021.gada 17.augustā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2021./2022.mācību gadā mācībās klātienē varēs piedalīties izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Šis nosacījums pieņemts, lai jauno mācību gadu sāktu un turpmāk izglītības procesu nodrošinātu epidemioloģiski drošā mācību vidē.
Pirmie testi izglītojamajiem būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmāk mācību gada laikā testi būs jāveic atkārtoti vienu reizi nedēļā.
Testēšanas veikšanai tiks izmantoti siekalu paraugi.
Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Kā notiks testēšana?

1. Katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina testēšanu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.
Laboratorija sagatavo personalizētus stobriņus siekalu paraugu savākšanai un nodrošina to nogādāšanu izglītības iestādē.
2. Paraugu savākšana notiks noteiktā dienā un laikā, par kuru izglītības iestāde informēs arī vecākus.
3. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem ar derīgu sertifikātu tests nebūs jāveic.
4. Testēšanas rezultātus katrs individuāli saņems dienā, kad tests nodots, vai nākamās dienas rītā iepriekš norādītā e-pastā un E-veselībā. Nepilngadīga skolēna vietā apskatīties testa rezultātus varēs vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji.
5. Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ja izglītojamais neveiks testu, viņš nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē. Tādos gadījumos vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-8. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

Izglītības iestāde nosaka atbildīgo amatpersonu, kuras pienākums būs pārbaudīt informāciju par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā klātienē.

Tests būs derīgs citas interešu izglītības iestādes apmeklēšanai testa derīguma termiņā, taču nebūs derīgs citu pakalpojumu saņemšanai vai publisku pasākumu apmeklēšanai.


Jaunumi

MŪSU ZIŅAS