Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Vecās fotogrāfijas stāsts
06.12.2019
Novembra pedējā nedēļā 5. - 6. klašu izglītojamie iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja interaktīvo programmu “Vecās fotogrāfijas stāsts” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

Laikā, kad gandrīz katrs cilvēks prot fotografēt ar savu mobilo telefonu vai planšetdatoru, bija interesanti uzzināt par fotogrāfijas rašanās vēsturi. Nodarbības laikā skolēniem pastāstīja par pirmo fotogrāfiju rašanos, par to, kāds bija pētījumu un eksperimentu ceļš, lai nonāktu pie mūsdienu fotografēšanas iespējām. Prezentācijā skolēni ieraudzīja cilvēkus, kas daudz paveikuši foto attīstībā, aplūkoja kāds izskatījās pirmais “fotoaparāts”- kamera obskura, kā arī uzzināja, ka fotogrāfijas tapšanai noteicošais faktors ir gaisma un, ka pirmā fotogafēšana varēja ilgt pat vairākas stundas. Skolēni aplūkoja arī fotoaparātu izstādi no Romualda Poņatovska privātkolekcijas. Nodarbības kulminācija bija praktiskā darbošanās - fotogrāfiju veidošana bez fotokameras - cianotipijas tehnikā. Katram dalībniekam no šīs nodarbības palika paša veidotā fotogrāfija un jaukas atmiņas.
Pēc pasākuma 6.b klases izglītojamie matemātikas stundā turpināja darbu ar fotogrāfijām. Strādājot individuāli un grupās, izglītojamie sniedza atbildes uz jautājumiem:
1. Kādas ģeometriskās figūras var saskatīt fotogrāfijā?
2. Nosaki fotogrāfijas mērogu!
3. Kā var aprēķināt fotogrāfijas mērogu?
4. Izanalizē un paskaidro, kādos mācību priekšmetos var pielietot iegūto informāciju?
5. Kur un kādam nolūkam tiek izmantoti fotoaparāti un fotogrāfijas?
Stundas beigās katrs izglītojamais izvērtēja aktivitāšu pozitīvās un negatīvās pusēs, ka arī izteica savu viedokli kur dzīvē var pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS