Svētdiena, 2023.gada 29.janvāris
Vārda dienu svin: Aivars, Valērijs

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Citādā mācīšanās, izmantojot IKT
22.11.2015
No š.g. 15.novembra līdz 21.novembrim Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas Tatjana Revina, Aleksandra Vagele, Ļubova Iliško un Ludmila Uļinska devās komandējumā uz Portugāli, kur notika īstermiņa apmācības kursi Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta „Citādā mācīšanās, izmantojot IKT” („Flipped Learning with ICT - FLwICT”, projekta Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988_5) ietvaros.
Apmācības kursi notika nelielā, bet ļoti mājīgā pilsētiņā Arkuzā de Valdivasā (Arcos de Valdevez), kas atrodas Portugāles ziemeļos blakus Galīcijai (Spānija). Delegācijas viesmīlīgi uzņēma mūsu partneri no EPRALIMA skolas (Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.). Tā bija pirmā tikšanās ar projekta partneriem, tāpēc pirmajā dienā visu projekta dalībvalstu pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar savu valsti un savu skolu, dalījās pieredzē par digitālo platformu izmantošanu savā ikdienas darbā. Tika apspriesti turpmākie darba plāni, mērķi, uzdevumi un gaidāmie rezultāti. Tālāk sekoja ļoti nopietns un konstruktīvs darbs, kura laikā mēs aktīvi un intensīvi apguvām jaunas un vērtīgas zināšanas darbā ar IKT rīkiem. Vairāku dienu garumā pasniedzēji no universitātes iepazīstināja mūs ar datorprogrammām un platformām: Jing, Snagit, Camtasia Studio, Lucidpress, LogoGarden, Publisher, Gimp, Educanon, Edmodo. Visas šīs digitālās platformas ļauj skolotājam dažādot mācību procesu, izstrādājot inovatīvus mācību līdzekļus, mācību metodes un aktivitātes, ļauj aktīvi iesaistīt skolēnus, stimulējot viņu pašmācību, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Turklāt tā bija lieliska iespēja skolotājiem uzlabot savas datorprasmes.
Apmācības kursu beigās visi dalībnieki saņēma sertifikātus. Turpmāk ir ieplānots dalīties pieredzē ar saņemtajām zināšanām un prasmēm, lai tās savā darbā varētu lietot gan skolotāji, gan skolēni, un ne tikai tie, kas ir iesaistīti projektā.
 
Paldies mūsu portugāļu partneriem par viesmīlīgo uzņemšanu, rūpīgi izplānoto un kvalitatīvi organizēto apmācību! Nākamā tikšanās notiks Itālijā, kurp dosies 2 skolotāji un 4 skolēni. Lai mums visiem labi veicas!

Erasmus+ projekts „Flipped Learning with ICT - FLwICT” tiek realizēts no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam un tajā piedalās partneri no 8 valstīm: Portugāles, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Francijas, Spānijas un Turcijas. Daugavpils Saskaņas pamatskolas Erasmus + programmas īstenoto projektu „Flipped Learning with ICT - FLwICT” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mērķi ir:
1. uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti mūsu skolās;
2. izstrādāt un dalīties pieredzē ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm;
3. stimulēt skolēnu pašmācību neatkarīgi no laika un vietas;
4. uzlabot skolēnu un skolotāju datorprasmes.

Projekta kontaktpersona Daugavpils Saskaņas pamatskolas angļu valoda skolotāja Tatjana Revina.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
skolotāja Ļubova Iliško
un direktores vietniece izglītības jomā
Aleksandra Vagele
t.65425870
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS