Svētdiena, 2022.gada 25.septembris
Vārda dienu svin: Rodrigo, Rauls

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Daugavpils Saskaņas pamatskolai ir piešķirts Eiropas kvalitātes sertifikāts!
14.12.2016
Pēdējā laikā kā instrumentu mācību procesa stimulēšanai un modernizācijai mēs cenšamies vairāk izmantot projektus.

Šobrīd mēs, Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāji un skolēni esam iesaistīti interesantā un izaicinošā Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektā „Flipped Learning with ICT” („Citādā mācīšanās, izmantojot IKT”, projekta Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988_5).

Šis projekts izveidots ar mērķi:
1. uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti mūsu skolās;
2. izstrādāt un dalīties pieredzē ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm;
3. stimulēt skolēnu pašmācību neatkarīgi no laika un vietas;
4. uzlabot skolēnu un skolotāju datorprasmes.Flipped Learning jeb “Apgrieztā mācīšanās” (Citādā mācīšanās) nozīmē, ka pirms kārtējā uzdevuma pildīšanas skolēni vispirms izpēta tēmu patstāvīgi, un tad, pielietojot iegūtās zināšanas, risina problēmas un veic praktiskos darbus. Pirms katras aktivitātes, izmantojot atbilstošās datorprogrammas, skolotājs sagatavo video pamācību par konkrēto tēmu, nosūta to skolēniem. Pēc video noskatīšanās skolēni strādā pie konkrēta uzdevuma sadarbībā ar saviem vienaudžiem (ar nacionālo un starptautisko grupu draugiem).
Gala produkti, ko projekta dalībnieki izveido šī projekta ietvaros - video, prezentācijas un citi materiāli tiek augšupielādēti uz TwinSpace platformas. Tā ir droša platforma, lai savāktu, apkopotu un glabātu visus skolēnu darbus un projekta gala produktus.
Gan skolotāji, gan skolēni jūtas gandarīti par iespēju paplašināt savu redzesloku, gūt jaunas iemaņas un prasmes, īpaši strādājot ar inovatīvajām mācību metodēm, dalīties pieredzē, strādājot ar citu valstu partneriem.

Jāpiebilst, ka projektā piedalās partneri no 8 valstīm: Portugāle, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Francija, Spānija un Turcija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, tas tiek realizēts no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam.

Mūsu kopējais darbs tika augsti novērtēts, projekta darbs atzīts par jēgpilnu un sadarbību veicinošu. Projektam ir piešķirts Eiropas kvalitātes sertifikāts! Izsakām lielu pateicību mūsu skolas direktorei Jeļenai Vucēnai par atbalstu, iespēju aktīvi piedalīties projektā un realizēt mūsu ieceres! Mūsu projekts joprojām turpinās!


Informāciju sagatavoja skolotājas Tatjana Revina un Ļubova Iliško
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS