Piektdiena, 2018.gada 14.decembris
Vārda dienu svin: Auseklis, Gaisma

Navigācija

Pirmklasnieku vecākiem

Nākamo pirmklasnieku vecāku ievērībai!

No 2018.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Saskaņas pamatskolas 1.klasē 2018./2019.m.g.:
- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas oficiālo e-pasta adresi: saskana@latg.lv;
- iesniedzot dokumentus klātienē dzīvās rindas kārtībā.


Iesniegumu veidlapas

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (1.a)
- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)

Pamatizglītības mazākumtautību programma (1.b)
- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)


Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2018./2019.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentu (PDF)

Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS