Pirmdiena, 2020.gada 20.janvāris
Vārda dienu svin: OІģerts, AІģirds, AІģis, Orests

Navigācija

Projekti

Logo

eTwinning projekti

eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts).

Mūsdienu mācību vidē projektus vairāk cenšas izmantot kā instrumentu mācību procesa stimulēšanai un modernizācijai. Tie skolotājam ļauj dažādot mācību procesu, izstrādājot inovatīvus mācību līdzekļus, mācību metodes un aktivitātes, ļauj aktīvi iesaistīt skolēnus mācību procesā, stimulējot viņu pašmācību, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, motivē strādāt vēl radošāk, ļauj meklēt jaunas pieejas, rast jaunas iespējas un gūt lieliskus rezultātus.

Projektu metode mācību procesā veicina skolēnu motivāciju mācīties un attīsta svarīgas 21. gadsimta prasmes: kritisko domāšanu, informācijas analīzi un strukturēšanu, viedokļa pamatošanu, sadarbības prasmi. Sadarbojoties ar citiem Eiropas skolu skolēniem un skolotājiem, projektu dalībnieki pilnveido angļu valodas zināšanas, ievērojami uzlabo saskarsmes prasmes, iegūst jaunas un vērtīgas zināšanas darbā ar IKT rīkiem.

Par eTwinning projektu:
www.etwinning.net
etwinning.lv

  • eTwinning projekts ”Green Missions” („Zaļās Misijas”) (PDF)
  • eTwinning projekts "Ģeometriskie pārvietojumi modernajā mākslā. GeT in OpArt." (PDF)
  • eTwinning projekts "Let's celebrate!" (PDF)
  • eTwinning projekts "UNESCO Cultural Heritage: my sites, your sites!" (PDF)
  • eTwinning projekts “Cooking Detectives: in search of your Granny’s kitchen Cultural Heritage!” (PDF)Etwinning_ambasador

Saskaņas pamatskolā strādā eTwinning vēstnieks

Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri gatavi dalīties savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā mācību darbā izmantot projektu metodi un jēgpilni pielietot tehnoloģijas. Esam lepni, ka eTwinning vēstnieku pulkā darbosies arī Daugavpils Saskaņas pamatskolas angļu valodas skolotāja Natālija Karpenko.

eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinneriem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.

“Visa dzīve ir ārpusskolas izglītība. Cilvēkam sevi jāizglīto visu mūžu. Savā ikdienas darbā es cenšos parādīt pacietību, kreativitāti un izpratni.” Natālija Karpenko

Ja vēlies uzsākt eTwinning projektu vai meklē padomu tehnoloģiju un projektu metodes ieviešanā, sazinies ar kādu no eTwinning vēstniekiem!

Par eTwinning komandu sīkāk var izlasīt šeit: https://etwinning.lv/komanda/

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS