Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs
Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita

Navigācija

Informācija vecākiem

Individuālo mācību piederumu saraksts, kurus nodrošina izglītojamā vecāki 2020./2021.m.g.

Lejupielādēt datni (DOC)Cien.vecāki!

Braukšanas kartes jaunajam 2020./2021.mācību gadam var noformēt līdz 20.08.2020., iesniedzot iesniegumu (skat.pielikumu) un vienu foto 3x4 cm, kuram aizmugurē ir uzrakstīts uzvārds un klase.
Lejupielādēt datni (DOC)Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. mācību gadiem
- Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmai (PDF)
- Pamatizglītības programmai (PDF)
- Pamatizglītības mazākumtautību programmai (PDF)
Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS