Pirmdiena, 2017.gada 25.septembris
Vārda dienu svin: Rodrigo, Rauls

Navigācija

Informācija vecākiem

Cienījamie Saskaņas pamatskolas bērnu vecāki!

Mums ir liels gods paziņot, ka beidzot, šā gada 1. februārī, ir realizēta sen lolota un ļoti nepieciešama iecere – Saskaņas pamatskolai ir nodibināta sava vecāku biedrība “Saskaņas skolas izaugsmei”!

Šodien vecāki saskaras ar izglītības sistēmas realitāti, kas krasi atšķiras no pašu skolas laika atmiņām. Tagad vecāku rokās ir daudz vairāk varas, tomēr, lai to izmantotu un uzlabotu savu bērnu nākotnes iespējas, vecākiem ir jāapvieno spēki un jānosaka kopīgi mērķi.

Līdz ar biedrības izveidošanu mēs, Saskaņas skolas bērnu vecāki, varam ietekmēt procesus, ne tikai sadarbojoties ar skolas administrāciju un pedagogiem, mēs varam iestāties par savu bērnu tiesībām uz maksimāli kvalitatīvu izglītību un labiekārtotu, tehniski pilnvērtīgu mācību vidi arī pašvaldības un, piemēram, nevalstisko organizāciju līmenī, piedaloties dažādos projektos vai arī paši izstrādājot projektus līdzfinansējuma saņemšanai.

Ir daudz durvju, pie kurām klauvēt, bet, cik no tām patiesībā izdosies atvērt, ir atkarīgs vienīgi no mums pašiem! Tikai vecāku aktīva līdzdarbošanās un atbalsts nodrošinās mūsu biedrības dzīvotspēju. Mums kā kolektīvam piemīt milzīgs potenciāls: 482 skolēnu vecāki – tās ir neskaitāmas profesijas, hobiji un aizraušanās, dažādas dzīves pieredzes un plašs zināšanu spektrs, ko varam izmantot bērnu labā. Turklāt tikai mums kā bērnu vecākiem ir zināmas visas problēmas un nepilnības, daudzām no kurām, saliekot galvas kopā, varam rast risinājumus un realizēt tos!

Šā gada 9. februārī klases vecāku sapulcē būs iespēja iepazīties ar biedrības jau izvirzītajiem mērķiem, iecerēm un plānotajām aktivitātēm šim mācību gadam. Katrā klasē būs kāds no jaundibinātās biedrības biedriem, un vecākiem būs iespēja uzdod visus interesējošos jautājumus un izteikt savu viedokli. Sapulcē būs arī pieejami iesniegumi, lai iestātos biedrībā.

Mēs ļoti aicinām vecākus noteikti piedalīties šajā sapulcē un lūdzam būt pozitīviem un atvērtiem, jo šis nu reiz ir veidojums, kas nav mums uzspiests kaut kur no augšas, - tie esam mēs paši un darbojamies savu bērnu labā!

Uz tikšanos 9. februārī plkst. 17.30!

Patiesā cieņā Biedrība “Saskaņas skolas izaugsmei”Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. mācību gadiem

Lejupielādēt datni (DOC)

Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS