Svētdiena, 2019.gada 18.augusts
Vārda dienu svin: Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena

Navigācija

PAR MUMS

Divplūsmu skola, kura īsteno trīs pamatizglītības programmas:

- Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence 8662);


- Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, licence 8666);


- Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111, licence V-8949).

Daugavpils Saskaņas pamatskola (bijusī Eksperimentālā pamatskola), dibināta 1989.gadā kā integrēta skola ar virzību uz valodu apguvi un dialoģisko saskarsmi. Skola pierādījusi sev un citiem savu dzīvotspēju un reālu krievvalodīgo skolēnu dabisku integrāciju latviskā vidē. Jau no 4.klases krievu plūsmas skolēni apgūst visus mācību priekšmetus (izņemot dzimto valodu un literatūru) latviski. To nodrošina skolēnu valodas prasme, skolotāju kvalifikācija un skolēnu, viņu vecāku vēlme un pieprasījums, kā arī vide, līdzdarbojoties latvisko tradīciju izkopšanā. Skola ir divplūsmu skola, kur blakus pastāv divas valodas, divas kultūras. Viens otram ļoti cieši blakus ir dažādu mentalitāšu pārstāvji, kuri bagātina viens otru. Viņi ir tie, kurus vieno ideja, mērķis un vēlme atrast kopīgu valodu. Skolas vide dod iespēju divu kultūru mijiedarbībai, savstarpējās papildināšanās – tolerancei. 

Skolā mācās 501 skolēns: latviešu plūsmā - 250 skolēni, mazākumtautību plūsmā – 251 skolēns.

Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS