Ceturdiena, 2018.gada 18.oktobris
Vārda dienu svin: Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends

Navigācija

Iekšējie normatīvie dokumenti

  • Pašnovērtējums (PDF)
  • Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)
  • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamiem kavējumu novēršanai (PDF)
  • Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (PDF)
  • Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (PDF)
  • Vardarbības novēršanas plāns Daugavpils Saskaņas pamatskolā (PDF)
  • Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (PDF)
  • Bibliotēkas reglaments (PDF)
  • E-klases lietošanas kārtība (PDF)
  • Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamā mācību sasniegumi (PDF)
Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS