Piektdiena, 2018.gada 14.decembris
Vārda dienu svin: Auseklis, Gaisma

Navigācija

Iekšējie normatīvie dokumenti

 • Pašnovērtējums (PDF)
 • Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamiem kavējumu novēršanai (PDF)
 • Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (PDF)
 • Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (PDF)
 • Vardarbības novēršanas plāns Daugavpils Saskaņas pamatskolā (PDF)
 • Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (PDF)
 • Bibliotēkas reglaments (PDF)
 • E-klases lietošanas kārtība (PDF)
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamā mācību sasniegumi (PDF)
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas privātuma politika (PDF)
Jeļena Vucēna
"Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties" (Zenta Mauriņa)
Jeļena Vucēna, skolas direktore
Skolas kolekīvs
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS