Otrdiena, 2020.gada 11.augusts
Vārda dienu svin: Olga, Zita, Liega, Zigita

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Informācija 9.klašu skolēniem un vecākiem par mācībām vidusskolā
02.04.2020
Sākot no 2020.gada 1.septembra vidusskolā pakāpeniski ieviesīs pilnveidoto Vispārējās vidējās izglītības (vidusskolas) standartu.

Tas nesīs izmaiņas topošajiem 10.klases skolēniem.


Vidējās pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Jaunais standarts paredz jaunus satura izglītības plānošanas un mācību darba organizēšanas principus. Minimālie uzņemšanas kritēriji – vidējais vērtējums veselās ballēs valsts pārbaudes darbos matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā ne zemāks kā 5 balles, bet mazākumtautību pamatizglītības programmās latviešu valodas centralizētā eksāmena vērtējums ne zemāks kā 46%. Saskaņā ar MK noteikumu prasībām izglītības iestāde rīko arī papildus iestājpārbaudījumu/iestājpārbaudījumus.

Būtiskākās izmaiņas, kuras paredz jaunais vidusskolas modelis:
- mācību satura apguve plānota 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un līdz ar to arī valsts pārbaudījumi atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
- satura apguve kursu veidā – pamata, padziļinātie un specializētie kursi;
- noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
- katra pilsētas vidusskola piedāvās vismaz 2 izvēles variantus/“grozus” ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem.

Mācību slodze vispārējās vidējās izglītības posmā jeb stundu skaits mācību satura apgūšanai paliks nemainīgs – maksimāli 36 stundas nedēļā.

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās skolas ir izveidojušas savus piedāvājumus, izglītības programmās iekļaujot vismaz divus izveidotus kursu komplektus/”grozus” ar trīs padziļinātajiem kursiem katrā, pamatkursus katrā mācību jomā – vispārīgā vai optimālā līmenī, saskaņojot ar padziļināto kursu piedāvājumu, jo, lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss; specializētos kursus (izglītības iestāde var piedāvāt brīvas izvēles specializētus kursus atbilstoši skolēnu interesēm un izvēļu “groziem”).
Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11.klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12.klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70%  mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% no mācību laika. Ir noteikts optimālais stundu skaits visam kursam, nesadalot to pa mācību gadiem.

Vidusskolas noslēgumā skolēni kārto valsts pārbaudes (VPD) darbus. Skolēnu VPD minimālais skaits var mainīties atbilstoši izvēlētajiem variantiem/”groziem”, t.i., ja skolēns apguvis latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu padziļinātajā līmenī, tad viņš obligāti kārto trīs VPD augstākajā līmenī, ja skolēns vismaz divus no priekšmetiem (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) apguvis padziļinātajā līmenī, tad viņš obligāti kārto trīs VPD – 2 augstākajā līmenī, bet vienu – optimālajā; savukārt, ja skolēns vismaz vienu no priekšmetiem (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) apguvis padziļinātajā līmenī, tad viņš obligāti kārto četrus VPD – 1 augstākajā līmenī, divus – optimālajā līmenī, plus vēl 1 priekšmetu, kuru apguvis augstākajā līmenī, bet, ja skolēns visus priekšmetus (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) apguvis optimālajā līmenī, tad viņš kārto piecus VPD – šos visus trīs priekšmetus optimālajā līmenī, plus vēl 2 priekšmetus, kurus apguvis augstākajā līmenī.

Pilnveidotajā izglītības modelī paredzēts, ka skolēns veido stundu plānu trim gadiem saskaņā ar skolas piedāvājumu un savām interesēm.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS