Otrdiena, 2020.gada 11.augusts
Vārda dienu svin: Olga, Zita, Liega, Zigita

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Valsts dzimšanas dienas un skolas 30 gadu jubilejas pasākums “Brīnišķā satikšanās”
21.11.2019
Brīnišķā satikšanās Latvijā, Daugavpilī, Saskaņas pamatskolā. Cik gan daudz brīnišķas satikšanās ir notikušas Saskaņas pamatskolā 30 gadu laikā.
Paldies tev, Latvija, ka esi manas mājas, paldies tev, Daugavpils, ka ļāvi šeit dzīvot manai ģimenei. Paldies tev, Saskaņas pamatskola, ka devi iespēju satikt draugus.
Novembris ir Latvijas mēnesis. Mūsu valsts svinēja savu 101.dzimšanas dienu, mūsu Saskaņas skolai šogad aprit 30 gadi. 15.novembrī skolas saimē, kopīgi dziedot, dejojot, skandējot dzeju, šķirot vēstures lappuses godinājām mūsu Latviju un mūsu Saskaņas skolu.
Novembrī skolā par tradīciju kļuvuši pilsoniskuma nedēļas pasākumi. Svētku mēnesī skolā tika paveikti vairāki darbi: uzdāvināta grāmata skolai akcijā ”Draudzīgais aicinājums”, pagatavotas apsveikuma kartītes ar novēlējumiem, turpinājām tradīciju foto izstādi “Mana dzimta Latvijai- Es savai skolai”, kurā redzam vairāku paaudžu satikšanos, katra klase veidoja video apsveikumu skolai, spēlējām spēli “Atklāj savu skolu no jauna”, vienotā tematikā “Piepogā sevi skolai” noformējām klašu durvis, skolā varēja apskatīt izstādes “Atpazīsti skolotāja rokrakstu” un “Skolotājs savā skolā”, sacerējām dzejoļus un esejas
Vienu no koncerta daļām veltījām skolas jubilejai, kurā šķirstījām skolas vēstures lappuses. 1989.g. 8.augustā Daugavpils pilsētas tautas deputātu Padome pieņēma lēmumu Nr. 546 par eksperimentālas skolas- laboratorijas, pie Daugavpils pedagoģiskā institūta, atvēršanu, lai pilnveidotu nākamo pedagogu sagatavošanas programmas. Ar 1989.g. 1.septembrī atvēra Daugavpils Pedagoģiskā institūta pamatskolu ar latviešu, krievu un poļu apmācības valodām. 1.gadā skolā mācījās 49 skolēni. Par pirmo skolas direktori kļuva Daugavpils Pedagoģiskā institūta pasniedzēja Natālija Trofimova, kura skolu vadīja no 1989.gada līdz 1994.gadam. No 1996.gada līdz 2015.gadam skolu vadīja Antonija Lukjanska.
Gadu no gada skolēnu skaits skolā palielinājās, skola kļuva vecāku pieprasīta un skolēnu, skolotāju iemīļota. Laikam ritot, skola 2000.gadā mainīja savu nosaukumu un kļuva par Daugavpils Saskaņas pamatskolu.
Neilgi pēc nosaukuma maiņas, skola mainīja arī savu atrašanās vietu. Kopš 2002.gada skolas ēka nesatricināmi stāv Saules ielā 7.
Saskaņas skola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, labu zināšanu ieguves vieta. Laikam ejot īpaši jūtama skolas izaugsme. Šodien skolā mācās 508 skolēni, strādā 43 pedagogi un 21 tehniskais darbinieks.
Skolas piedalās nacionālajos projektos un iniciatīvā “Skolas soma”. No 2010.gada Saskaņas pamatskola ir Ekoskola. 2015./2016.m.g. skola ir ieguvusi Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. Skola turpina aktīvi piedalīties starptautiskajos projektos Comenius, eTwinning, Erasmus +, clil projektos, ir saņēmusi starptautiskās atzinības un aktīvi popularizē savu pieredzi citiem. Pēdējo septiņu gadu laikā skola sasniedza augstus rezultātus Latvijas skolu reitingos, ieguva „Draudzīgā aicinājuma balvas” un Ata Kronvalda balvas, Mazās un Lielās pūces balvas.
Skolā saskarsmē dominē dialogs, saskaņa, sadarbība, garīgās, ētiskās, patriotiskās vērtības, kas paliek kā saknes, ko neizraut, un sakopta, estētiski noformēta vide.
Mūsu spēks ir mūsu vienotībā, tikai kopā mēs varam paveikt to, ko esam iecerējuši, sasniegt mērķus, kurus esam izvirzījuši. Bet vienmēr ir jābūt kādam, kurš palīdz, kādam, kurš mudina sasniegt vēl nesasniegto, skolu kopš 2015.gada vada skolas direktore Jeļena Vucēna.

Turpinājām mūsu skolas tradīciju Latvijas dzimšanas dienā pirmklasniekus uzņemot skolas saimē. Šos svētkus mēs saucam par Auseklīšu svētkiem. Auseklītis ir rīta zvaigzne, kura izstaro labestību, spēku un aizsargā mūs no ikvienas nedienas.
Skolas saimi svētkos uzrunāja Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova,. pasniedza pašvaldības un izglītības pārvaldes goda rakstus skolas pedagogiem un tehniskajam personālam.
Pasākuma laikā varēja satikties ar skolas absolventiem, kuri bija ieradušies gan klātienē, gan sūtot video apsveikumu skolai.
Svētku koncerta izskaņā skolas direktore J.Vucēna nolasīja 6.a klases skolnieces Samantas Šalkovskas sagatavotu direktores uzrunu svētkos.
Svētki aizvadīti, bet darbs skolā turpinās. Lai mums veicas!

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS