Trešdiena, 2020.gada 3.jūnijs
Vārda dienu svin: Inta, Ineta, Intra

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Pēdējā zvana pasākums
21.05.2019
17.maijā Daugavpils Saskaņas pamatskolā 52 jauniešiem skanēja pēdējais skolas zvans.
Pasākumu atklāja pirmklasnieki, kas mūzikas pavadījumā zālē ieveda absolventus. Vēl tik nesen, 1. septembrī, tik nedroši viņi uzkāpa uz Daugavpils Universitātes skatuves, tomēr tagad drošsirdīgi un pārliecināti apsveica 9. klašu skolēnus.
8.klases atskatījās uz pagājušajiem notikumiem skolā, katram 9.klases skolēnam tika piemeklēta viņu raksturojoša īpašība vai kāds notikums.
Mūsu absolventus sveica klases audzinātāji, Natālija Dektereva un Oļģerts Rihlickis.
Sirsnīgus apsveikumus 9. klašu skolēni saņēma arī no vecākiem. Viņi pirmkārt novēlēja devītajiem veiksmi eksāmenos, bet, otrkārt, vēlējās, lai draudzība arī turpmāk paliktu tikpat stipra, kā tagad.
Pasākumā beigās vārds bija dots arī 9. klasēm, kuras ar dziesmām un pateicības vārdiem gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem pateica paldies par kopā pavadītajiem deviņiem gadiem. Devītie pasākumā dziedāja un muzicēja.
Svinīgā  pasākuma kulminācija, protams, bija visa pasākuma laikā tik ilgi pieminētā, pēdējā skolas zvana skaņas, kuras svinīgi un ar lepnumu ieskandināja pirmklasnieki un skolas direktores apsveikums. Direktores runas noslēgumā tika ieskandināta veiksme eksāmenos. Veiksmes talismans- svilpaunieks tika dāvināts katram skolēnam.
Zvana skaņas liecināja par to, ka nu devītajiem priekšā ir svarīgs un atbildīgs darbs - veiksmīga eksāmenu nokārtošana. Lai izdodas!
Direktores vietniece izgl.jomā D.Plociņa,

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS