Trešdiena, 2020.gada 3.jūnijs
Vārda dienu svin: Inta, Ineta, Intra

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

“Meža ekspedīcija” uz Kalupi
31.10.2018
Mēs dzīvojam vienā no mežainākajām valstīm Eiropā un mežs ir mūsu nozīmīgākais atjaunojamais resurss. Lielākā daļa mežu Latvijā ir cilvēku veidoti un tajos notiek saimnieciskā darbība ar mērķi iegūt kvalitatīvus kokmateriālus.

6.a un 6.b klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties MEŽA EKSPEDĪCIJĀ, ko rīko AS “Latvijas valsts meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris". Meža ekspedīcija notika Kalupē (AS “Latvijas valsts meži”).
Saskaņa ar LVM MEŽA EKSPEDĪCIJAS piedāvāto programmu skolēniem bija iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā un saprast, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veidot izpratni par meža saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Bruņojoties ar ekspedīcijas darba burtnīcu un zīmuli, ko sagādāja AS “Latvijas valsts meži”, un noklausoties pasākuma norises instrukciju, klases devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru, kopā darbojoties 10 meža izziņas pieturās pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā skolēni veica praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus viņi risināja individuāli vai grupās. Pirmajā pieturā skolēniem vajadzēja noteikt, vai skaidu granulu, celofāna, ziepju un citu produktu ražošanā izmanto celulozi. Nākamajā pieturā skolēni iemācījās noteikt koka vecumu, skaitot sānzarus vai mieturus. Tāpat skolēni uzzināja, kāpēc ir jāretina mežs, kā pasargāt jaunus dzinumus no bojājumiem, kā aprēķināt vajadzīgo priežu daudzumu vienā jaunaudzes hektārā. Skolēni iemācījās mērīt koka augstumu, būvēja tiltu pēc mākslinieka un arhitekta Leonardo da Vinči skices, izpētīja AS “Latvijas valsts meži” izveidotās atpūtas vietas Latvijā.
Ekspedīcijas beigās skolēnus gaidīja piknika vieta.
Liels paldies AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājai Daigai Ancānei par sadarbību, mežsaimniekiem par interesantiem, izzinošiem un atraktīvajiem uzdevumiem!


Rakstu sagatavoja dabaszinību skolotāja Ļubova Iliško

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS