Trešdiena, 2020.gada 3.jūnijs
Vārda dienu svin: Inta, Ineta, Intra

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Pēdējā zvana pasākums
22.05.2018
18.maijā Daugavpils Saskaņas pamatskolā 38 jauniešiem skanēja pēdējais skolas zvans.

Pasākumu atklāja pirmklasnieki, kas mūzikas pavadījumā zālē ieveda absolventus. Vēl tik nesen, 1. septembrī, tik nedroši viņi uzkāpa uz Daugavpils Universitātes skatuves, tomēr tagad drošsirdīgi un pārliecināti apsveica 9. klašu skolēnus.

8.klases iestudēja televīzijas ainas, kurās atspoguļoja 9. klašu skolēnu dzīvi nākotnē, kā arī sagatavoja pateicības ar nominācijām, kuras ierakstītas spilgtākās asociācijas ar katru no skolēniem.

Mūsu absolventus sveica gan tagadējās skolotājas, Lolita Ratkeviča un Tatjana Revina, gan pirmās klases audzinātājas Sandra Dimante un Larisa Kovalevska. Sirsnīgus apsveikumus 9. klašu skolēni saņēma arī no vecākiem. Viņi pirmkārt novēlēja devītajiem veiksmi eksāmenos, bet, otrkārt, vēlējās, lai draudzība arī turpmāk paliktu tikpat stipra, kā tagad.

Pasākumā beigās vārds bija dots arī 9. klasēm, kuras ar dziesmām un pateicības vārdiem gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem pateica paldies par kopā pavadītajiem deviņiem gadiem.

Svinīgā  pasākuma kulminācija, protams, bija visa pasākuma laikā tik ilgi pieminētā, pēdējā skolas zvana skaņas, kuras svinīgi un ar lepnumu ieskandināja pirmklasnieki un skolas direktores apsveikums.

Direktore katram skolēnam uzdāvināja keramikas veiksmes svilpaunieku un aicināja visus ieskandināt turpmāko ceļu. Zvana skaņas liecināja par to, ka nu devītajiem priekšā ir svarīgs un atbildīgs darbs - veiksmīga eksāmenu nokārtošana. Lai izdodas!


Direktores vietniece izgl.jomā D.Plociņa


Jaunumi

MŪSU ZIŅAS