Ceturdiena, 2020.gada 2.jūlijs
Vārda dienu svin: Lauma, Ilvars, Halina

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Drošības, cieņas un atbildības veicinošie pasākumi
22.02.2017
2016./2017.mācību gadā, lai veicinātu atbalstu pozitīvai uzvedībai, ieviesām jaunus un turpinājām par tradīciju kļuvušus pasākumus. Atbalsts pozitīvai uzvedībai komanda piedāvāja dažādas aktivitātes, lai veicinātu lietderīgi pavadīt brīvo laiku- starpbrīžos, daudzveidīgas noskaņojuma dienas, kuras saistītas ar apģērbu un skolas formas nēsāšanu, drošības dienas un akcijas.
Pasākumu cikls- Lietderīgi starpbrīži

Deju dienā tika organizēts flešmobs, kuru vadīja 5.b klases skolēni. Ar mērķi nodarbināt skolēnus garajā starpbrīdī, ļaujot viņiem izkustēties mūzikas deju ritmos, veicinātu atbildību un radošumu 5.b klases skolēniem. Akcija mudināja skolēnus būt draudzīgiem vienam pret otru, popularizēja drošu un veselīgu dzīvesveidu. Spriežot pēc skolēnu atsauksmēm un skolotāju vērojumiem, visi iecerētie mērķi realizējās. 1.a un 1.b klases skolēni pirms tam sagatavoja klases vienotības simbolus, tā veicinot klases kolektīva kopības sajūtas.
“50 iemesli priekam ikdienā” noskaņojuma diena 28.oktobrī. Katrā skolas stāvā pie sienām tika izvietotas liela formāta papīra lapas, uz kurām skolēni rakstīja prieka iemeslus ikdienā. Tika uzzināti skolēnu viedokļi, par ko viņi priecājas ikdienā. Daudzi atzīmēja, ka šī akcija lika aizdomāties par prieka mirkļiem katrā dienā, saredzēt pozitīvo ikdienas skolas dzīvē, attīstīja radošās spējas. Pēc skolēnu atsauksmēm, bērniem patika pats process- kolektīvā rakstīšana.
“Mīļo vārdu koks” skolā tapa Valentīna dienas priekšvakarā. Mums bieži pietrūkst laika pateikt mīļus, labus vārdus, bet noteikti šie labie vārdi un labās jūtas dzīvo mūsu sirdīs. Mīļo vārdu koku veidoja visi skolas skolēni un skolotāji. Katrs varēja izpaust savas jūtas ar atbilstošu krāsu. Tas ļāva skolēniem saskatīt labo apkārt mums un izpaust savas emocijas ar mīlestību sirdī, draudzību un pateicību vienam pret otru.
16.februārī skolēniem bija iespēja uzrakstīt “40 iemeslus un iespējas, kā palielīt skolēnus”. Februāra mēnesī, kad visapkārt valda mīlestība un labestība, APU komanda jautāja skolēniem ”Kā un par kādiem darbiem var palielīt skolēnus?” Visas dienas laikā skolēni izteica un pierakstīja savas idejas. Dažas idejas, par kādiem darbiem var palielīt:
Par labu uzvedību,
Par labām sekmēm,
Par skolas formas nēsāšanu,
Par punktualitāti,
Par draudzīgu attieksmi pret citiem,
Par pieklājību un izpalīdzību.
Kā var palielīt skolēnus?
Ierakstot pozitīvu novēlējumu,
Novēlot labu dienu,
Pasakot, cik labs draugs viņš ir.
Paslavējot citu pedagogu priekšā.
Iedodot konfekti.
Palielot klases priekšā.
Esam priecīgi par skolēnu aktivitāti, atklātību un pozitīvajām domām un ieteikumiem! Gandarījums, ka bija tik daudz dažādu ideju no mūsu radošajiem, kreatīvajiem, draudzīgajiem skolēniem. Lai katra izteiktā doma piepildās!

Noskaņojuma dienas

Atbilstoši noskaņojuma dienas tematikai, skolēni skolā varēja ierasties apģērbā, kurš viņiem patīk, kuru labprāt nēsā svētku dienās vai ikdienā. 21.oktobrī skolā tika organizēta “Džinsu diena”. Stilīga reklāma, par gaidāmo noskaņojuma dienu, skolā parādījās nedēļu pirms gaidāmā notikumu, tādēļ skolēni varēja iepriekš sagatavoties. Klases audzinātāji izskaidroja skolēniem šīs dienas būtību un palīdzēja, ja radās jautājumi par apģērbu. Daudziem skolēniem šajā dienā bija pārdomāts, ļoti interesants un gaumīgs apģērbs. Lielākā daļa skolas skolēnu atbalstīja šo dienu.
12. janvārī skolā notika Disko diena. Skolēni ieradās spožos apģērbos-kleitās, svārkos, biksēs, T-kreklos, spīdīgos aksesuāros- cepurēs, bantēs, kaklarotās, pašu veidotos tērpos, pozitīvi un smaidīgi. Dienas laikā tika novērots, ka bērni jutās priecīgi par šo iespēju.
14.februāris noskaņojuma diena- “Ar mīlestību sirdī”. Šīs dienas apģērba stils skolā: romantisks, mīļš, jautrs; apģērba krāsas: sarkana, rozā, balta, zila, oranža, zaļa.
Noskaņojuma dienas ir balva tiem skolēniem, kuri ikdienā nēsā skolas formu un pārdomas tiem skolēniem, kuri ne vienmēr vēlas apģērbt to.
11.janvārī – Starptautiskajā PALDIES dienā – APU komanda aicināja iepriecināt apkārtējos cilvēkus pasakot sirsnīgu “paldies”! Patīkami bija novērot , ka šajā dienā bērni ir smaidīgāki, apzinīgāk pateicas citiem.
Lai mazinātu satiksmes negadījumos cietušo bērnu skaitu, skolā 14.decembrī tika rīkota "Atstarotāju diena", kuras mērķis bija piesaistīt bērnu uzmanību savai drošībai uz ielas, pasargāt tos no briesmām uz ceļa. Šīs dienas moto bija "Esi redzams uz ielas", tāpēc skola aicināja ikvienu - gan skolnieku, gan skolotāju - parūpēties par savu drošību, iegādājoties sev mazu atstarotāju un piestiprinot to pie savas somas vai apģērba.
Martā turpināsies APU komandas pasākumu cikls, kad skolā tiks izveidota leļļu, zīmējumu un dzejoļu izstāde, kuras mērķis ir popularizēt Saskaņas pamatskolas skolēnu formu.

APU komandas vadītāja I.Meškova, direktores vietniece izgl. jomā D.Plociņa
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS