Ceturdiena, 2018.gada 21.jūnijs
Vārda dienu svin: Emīls, Egita, Monvīds

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Mācību gada noslēguma pasākums Saskaņas pamatskolā
23.06.2017
Maijs ir aktīvas rosības, jaunas iedvesmas un cerību laiks. Laiks, kad jaunais pavasaris top tā pa īstam redzams pirmo ziedu krāsu košumā, plaukstošos pumpuros un arvien zaļākā zāles zaļumā, sadzirdams putnu vīterošanas skanīgajā priekā un sasmaržojams uzplaukušajos ziedos, sajūtams ik uz soļa ik pretimnācēja siltajā un gaišajā skatienā.
Mācību gada noslēguma pasākums mūsu skolā ir tradicionāli svētki. Šajā pasākumā skolēni saņems pateicības rakstus par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos, pilsētā, novadā, valstī. Tika godināti skolotāji, jo kurš gan cits, ja ne skolotāji ir palīdzējuši skolēniem sasniegt augstus rezultātus. Visus priecēja mūsu skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi- koris, vokālais un folkloras ansamblis, tautas deju kolektīvi, ritmika, solisti un dzejoļu deklamētāji. Skolas skolēniem bija iespēja noskatīties interesantu koncertprogrammu, kuru veidoja skolotājas J.Boreiko, N.Krivoguza, D.Plociņa, skolēnu radošie kolektīvi, pasākuma prezentāciju veidoja skolotāja Ļ.Iliško.

Par panākumiem un aktīvu piedalīšanos pilsētas, novada un valsts pasākumos skolēni saņēma atzinības rakstus.

Atzinības rakstus saņēma par augstiem sasniegumiem mācībās, konkursos, olimpiādēs, aktīvu darbību skolas līdzpārvaldē un skolas sabiedriskajā dzīvē. Skolēni, kuri nebija kavējuši nevienu mācību stundu gadā, arī tika sumināti pasākumā, un skolēni, kuri ar savu pozitīvismu bija piemērs citiem skolēniem, saņēma atzinības rakstus.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore Jeļena Vucēna vēlreiz sveica visus skolēnus, skolotājus, novēlēja labu un drošu atpūtu vasarā, lai visi veseli un laimīgi 1.septembrī atgrieztos skolā.


Direktores vietniece izgl.jomā D.Plociņa
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS