Ceturdiena, 2018.gada 21.jūnijs
Vārda dienu svin: Emīls, Egita, Monvīds

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Pateicības pasākums ģimenēm Daugavpils Saskaņas pamatskolā
23.05.2017
Gaišāka pasaule nekļūst no saules, mēness un zvaigznēm vien, bet kad tai izgājis cauri kāds sirdsskaidrs un mīļš cilvēks.
18.maijā skolā notika pasākums, kas tika veltīts mūsu skolēnu vecākiem. Šajā dienā skolas direktore pateicās visiem vecākiem par mūsu skolēniem. Ģimenes saņēma skolas pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu bērna audzināšanā un aktīvu līdzdalību skolas tradīciju izkopšanā.
Direktore stāstīja par to, ko mēs saprotam ar vārdiem skolas tradīcijas- uzcītība mācībās, piedalīšanās olimpiādēs un konkursos, iesaistīšanās labdarības akcijās, piedalīšanās skolas un klases pasākumos, izstāžu organizēšana, iesaistīšanās karjeras nedēļas pasākumos, klases stundu vadīšana, daudzveidīgas akcijas.
Pasākuma laikā vecāki uzrunāja gan skolas kolektīvu, gan citus vecākus, dalījās pārdomās un izjūtās par sava bērna skolas gaitām, pateicās skolai. Noslēgumā vecāki veltīja jautru dziesmu klātesošajiem.
Vecāki skaidri zina, kas dzīvē ir svarīgākais. Ne jau māksla. Arī literatūra ne. Un zinātne arī ne. Protams, ar to visu ir vērts nodarboties, bet pamatos, pašos pamatos svarīgākais tomēr ir bērni.

Direktores vietniece izgl.jomā Dace Plociņa
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS